Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
José Ignacio Garcia SJ Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
THOMAS HENRY SMOLICH Man Voorzitter
JOSE IGNACIO GARCIA JIMENEZ Man Secretaris
ANDRE PEREIRA FERNANDES COSTA JORGE Man Bestuurder
JOSE DE PABLO Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Actiegebied

Europa

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

JRS is in november 1980 opgericht door pater Pedro Arrupe SJ, de toenmalige algemene overste van de Sociëteit van Jezus, om een antwoord te geven op de benarde situatie van de Vietnamese vluchtelingen die hun door oorlog verscheurde vaderland ontvluchtten. Na het einde van de Vietnamoorlog in 1975 ontvluchtten honderdduizenden Zuid-Vietnamezen hun huizen en vluchtten in volle boten over de Zuid-Chinese Zee. Velen overleefden de reis niet; ze werden gedood door piraten, of verdronken door stormen en ruwe zeeën. Pater Arrupe voelde zich verplicht om te handelen. Hij riep de Jezuïeten op om "ten minste één verlichting te brengen in zo'n tragische situatie". Pater Arrupe schreef meer dan 50 jezuïetenprovincies aan over de situatie en erkende dat de jezuïeten, die toen 27.000 mannen over de hele wereld telde, zich in een goede positie bevonden om een wereldwijde humanitaire respons te coördineren. Door het uitbreken van conflicten in Midden- en Latijns-Amerika, Zuidoost-Europa en Afrika, breidde JRS zijn werk al snel uit van het helpen van Vietnamese bootvluchtelingen in een paar kampen in Zuidoost-Azië naar het werken met vluchtelingen over de hele wereld. In 2018 verleende JRS directe diensten aan 677.804 mensen die op de vlucht of ontheemd waren door vervolging, oorlog en rampen. JRS is momenteel actief in 56 landen en bedient vluchtelingen en andere gedwongen ontheemden in conflictgebieden en detentiecentra, aan afgelegen grenzen en in stedelijke gebieden. We voeren programma's van pastorale zorg en psychosociale ondersteuning uit in detentiecentra en vluchtelingenkampen, en bieden humanitaire hulp in noodsituaties van ontheemding. De programma's voor onderwijs en levensonderhoud bieden ontwikkeling van vaardigheden en integratiemogelijkheden in de gastgemeenschappen. Wij blijven ons sterk maken voor de rechten van vluchtelingen en leggen de verplichting op om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
ECRE ECRE is een alliantie van 104 Ngo’s uit 41 Europese landen. De missie van ECRE is het beschermen en bevorderen van de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en andere gedwongen ontheemden in Europa en in het Europese externe beleid. https://www.ecre.org/
Kerken en christelijke agentschappen aan het Europees Parlement Een netwerk van kerken in heel Europa - anglicaans, orthodox, protestants en katholiek - en christelijke organisaties die zich vooral bezighouden met migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Naast JRS Europe zijn de andere leden ook: ACT EU Alliance, Caritas Europa, CCME, COMECE, Don Bosco International, Eurodiaconia, ICMC, Protestantse Kerk in Duitsland, QCEA
EPAM EPAM is de ontmoetingsplaats voor niet-gouvernementele organisaties en Europese netwerken die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het asiel- en migratiebeleid in de Europese Unie. http://www.ngo-platform-asylum-migration.eu
PICUM PICUM, het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Ongedocumenteerde Migranten, is een netwerk van organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor mensen zonder papieren. PICUM streeft naar een wereld waarin menselijke mobiliteit wordt erkend als een normale realiteit en waarin de mensenrechten worden gegarandeerd voor alle individuen, ongeacht hun migranten- of verblijfsstatus. Gebaseerd op de principes en waarden van sociale rechtvaardigheid, antiracisme en gelijkheid, zet PICUM zich in om migranten zonder papieren een fatsoenlijke levensstandaard en rechten te garanderen. https://picum.org
IDC International Detention Coalition (IDC) is een uniek wereldwijd netwerk van meer dan 400 maatschappelijke organisaties en individuen in bijna 90 landen, die zich inzetten voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten die het slachtoffer zijn van de detentie van immigranten, die onderzoek doen en die directe diensten verlenen aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten. https://idcoalition.org/
Frontex Consultative Forum Het Frontex-adviesforum is een onafhankelijk orgaan dat de raad van bestuur en de uitvoerend directeur van het Frontex-agentschap adviseert over alle zaken die verband houden met de fundamentele rechten. Het geeft strategisch advies over hoe Frontex de eerbiediging van de fundamentele rechten in zijn verschillende activiteiten structureel kan verbeteren. Overeenkomstig artikel 70 van de verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht moet het adviesforum worden geraadpleegd over de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie inzake de fundamentele rechten, de instelling van een klachtenregeling, gedragscodes en gemeenschappelijke programma's. https://frontex.europa.eu/fundamental-rights/consultative-forum/general/

Commissaris van de rekeningen

M VAN STEENBERGE

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy