Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 34
2018 30
2017 31

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Wim Taels Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ERIC SCHOENTJES Man Voorzitter
MARK DUYCK Man Vice-voorzitter
MARIAN DE JAEGER Vrouw Schatbewaarder
MICHAEL VANDORPE Man Secretaris
DIRK DERMAUT Man Bestuurder
FRANK VANDENHAUTE Man Bestuurder
JEAN-PIERRE VANHEE Man Bestuurder
KRISTOF SALOMEZ Man Bestuurder
MARTINE CLAPDORP Vrouw Bestuurder
SIMON KORTEWEG Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Crisishulp, thuisbegeleiding en Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Erkenningen

Naam Beschrijving
Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid) Erkenning als organisatie voor bijzondere jeugdbijstand Erkenning voor Crisishulp aan Huis

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 2

  • 9040 - SINT-AMANDSBERG (GENT)
  • Nijverheidskaai 12

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy