Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 138
2019 132
2018 125

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Kathleen Van den Abbeele Directeur Vrouw
Berbe De Coster Directeur Vrouw
Carina Matthijs Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARC VAN UYTVEN Man Voorzitter
KONSTANTIJN EDIERS Man Vice-voorzitter
SEAN VAN BREMPT Man Secretaris
KATHLEEN VAN DEN ABBEELE Vrouw Afgevaardigd bestuurder
GEERT DE RIDDER Man Bestuurder
LUC GOETHALS Man Bestuurder
MARCUS DE SAEDELEER Man Bestuurder
PALSTERMAN NELE Vrouw Bestuurder
SERGE VERMEREN Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

* werken aan integratie (bvb. bezoek aan zwembad, markt, e.d.) * zelfontplooiing stimuleren (bvb. begeleid werken bij bakker/boer, openbaar vervoer leren nemen, e.d.) * werken aan ontspanning (bvb. dans, bowling, massages, e.d..) - creëren van rust (bvb. snoezelen, kunstatelier, e.d..) - ontwikkelen en/of behouden van mogelijkheden (bvb. ergotherapie, kinesitherapie, bakken, sport, crea, geheugentraining, e.d.)

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Bezield en geïnspireerd door de jezuïeten werd op 11 april 1963 door Pater Jozef Van den Broeck s.j. Levensvreugde opgericht, om aan mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking de nodige begeleiding te geven. Levensvreugde groeide uit van een bescheiden project in een rijhuis aan de Koolstraat te Aalst, tot een “zorgcampus” waar verschillende diensten (revalidatiecentrum, school voor buitengewoon onderwijs en vergunde zorgaanbieder) gehuisvest zijn op een domein van 6 hectare aan de Botermelkstraat. Het domein werd geschonken door de heer Romain De Hert en zuster Marie De Coen. Levensvreugde Verblijven vzw is een zorgaanbieder vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) sedert 1989. Als christelijk geïnspireerde voorziening zijn we aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond, waardoor we op een aantal van hun diensten een beroep kunnen doen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
vlaams welzijnsverbond Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 750 organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 30.000 werknemers. Daarnaast zijn we erkend als werkgeversorganisatie. Tevens zijn we aangesloten bij Verso, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Vanuit het VAPH heeft onze voorziening een erkenning zowel voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Commissaris van de rekeningen

STEVEN VYVEY

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy