Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 9
2018 11
2017 13

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Elfi Ameel Coördinator Vrouw
Jan Breyne Gedelegeerd bestuurder Man
Katrien Desomer Gedelegeerd bestuurder Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ALEXANDER TYDTGAT Man Bestuurder
ANITA GILLIS Vrouw Bestuurder
ANN VANDEMAELE Vrouw Bestuurder
CHRISTINE VERBEKE Vrouw Bestuurder
DIEGO DESMADRYL Man Bestuurder
DIMITRI KNOCKAERT Man Bestuurder
ELVIRA MENU Vrouw Bestuurder
EVA RYDE Vrouw Bestuurder
EVELYN BOUCHAERT Vrouw Bestuurder
HERMAN VERBEKE Man Bestuurder
JEF VERSCHOORE Man Bestuurder
JOKE MICHIEL Vrouw Bestuurder
JOSEPH LEROY Man Bestuurder
KATHLEEN OSTYN Vrouw Bestuurder
KRIS COUSSENS Man Bestuurder
MARTINE VERSCHOOT Vrouw Bestuurder
MIET DURNEZ Vrouw Bestuurder
PAUL HOORELBEKE Man Bestuurder
PHILIPPE DELAHAYE Man Bestuurder
REAL LARNOU Man Bestuurder
SAM VANCAYSEELE Man Bestuurder
STEVE MESEURE Man Bestuurder
STIJN DEBAILLIE Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Vzw Argos zet zich in voor de kansengroepen. De organisatie biedt: - opleiding en vorming (competentieversterkende opleidingen i.s.m. de VDAB, computercursussen, Nederlands voor anderstaligen...) - arbeidsbegeleiding (intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk, loopbaanbegeleiding, outplacement...) - tewerkstelling (werkervaringsproject move - mobiele onderhoudsploeg in de monumentensector) aan voor deze doelgroep. www.argosvzw.be

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De eerste stenen Begin de jaren ‘80 werd voor laaggeschoolden en moeilijk plaatsbare werklozen de Werklozenwerking gestart. Vrijwilligers ondersteunden toen activiteiten voor werklozen en thuisblijvers. Het groeiende succes bood de mogelijkheid om contractuele krachten aan te trekken en zo het vormingsaanbod uit te breiden. Evolutie In 1989 werd de Werklozenwerking omgevormd tot een vzw, vanaf dan gehuisvest in de Janseniusstraat. Deze nieuwe locatie werd ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur, waardoor vzw Argos over meer ruimte beschikte om haar dienstverlening verder uit te bouwen. Nieuwe tewerkstellingsprojecten en het aanbieden van meer cursussen waren het resultaat. Van 1993 tot 2011 huisde vzw Argos in de St.–Niklaasstraat 2 in Ieper. Ondertussn heeft vzw Argos sinds maart 2011 haar intrek genomen in de nieuwe gebouwen van Het Perron | Fochlaan 1/2A | 8900 Ieper. U kan ons terugvinden op de tweede verdieping.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
SLN

Erkenningen

Beschrijving
centrum voor vormings- en activeringsprojecten door ESF en Vlaanderen

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy