Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 125
2017 123
2016 119

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Emmanuel Lootens Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KRIS VAN DEN AVIJLE Man Voorzitter
MARIO PAUWELS Man Vice-voorzitter
GRIET MARTHA ISABELL VANDERMEERSCH Vrouw Schatbewaarder
BARTHOLOMEUS VANDENDRIESSCHE Man Secretaris
ANNELIES LAMMERTYN Vrouw Bestuurder
BART VAN CAENEGEM Man Bestuurder
BRIGITTE VAN SCHOOTE Vrouw Bestuurder
FRANK SIERENS Man Bestuurder
GODELIEVE PEDE Vrouw Bestuurder
PASCALE DE BACKER Vrouw Bestuurder
RAPHAEL VAN DER STRAETE Man Bestuurder

Kernactiviteiten

* woonondersteuning: - in een huis op onze sites te Landegem of te Adegem - of voor wie over een persoonsvolgend convenant beschikt zoeken we een gepaste woonomgeving - of et. via kortdurend wonen of via logeren * dagondersteuning: - dagbesteding in groep in ateliers (arbeidszorg/beleving/sport) of in groep op externe werkpost (enclaves) - begeleid werken (individueel aan de slag op arbeidspost buiten de voorziening) - kortdurende dagondersteuning (max. 92 dagen per jaar) - aangepaste dagondersteuning mogelijk te Adegem voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel * individuele begeleiding in eigen woonomgeving: - via individuele gesprekken - individuele praktische hulp bij dagelijkse activiteiten * rechtstreeks toegankelijke hulpverlening: - beperkte ondersteuning van mensen met (een vermoeden van) een beperking, via woonondersteuning, dagondersteuning, mobiele begeleiding en/of ambulante begeleiding - reguliere diensten of het netwerk van een persoon met beperking kan handicapspecifieke kennis opdoen via onze outreach De feitelijke ondersteuning kan, naargelang de vragen en interesses van de cliënt, bestaan uit hulp bij ADL, werken/dagbesteding, vrije tijd, ontplooiing, vaardigheden, relaties, e.d.m. De kwaliteit van leven zoals de gebruiker dat wenst en ervaart, is daarbij het belangrijkste criterium.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

In 1989, werd de vzw De Vierklaver opgericht. 2014 was dus het jaar waarin we 25 kaarsjes mochten uitblazen, en dat mocht uiteraard ook gevierd worden. 1989 was het jaar dat de vzw Sparrenhove in Nazareth-Eke gedwongen in vereffening ging en De Broeders van Liefde, de congregatie van het MPI te Bachte, de Zusters van Liefde , de Christelijke Mutualiteiten en het A.C.W. ervaring en middelen bij elkaar brachten om de opvang van mensen met een beperking over te nemen. Door een nieuwe sturing en deskundige inzet van de professionele teams zette De Vierklaver de opvang en de begeleiding terug op de rails waardoor er hernieuwd en versterkt vertrouwen kwam. Van de locaties te Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Mariakerke evolueerden we uiteindelijk naar 2 sites te Landegem (Nevele) en Adegem (Maldegem) - in het Meetjesland, dus. In 2001 zag ons dagcentrum Hannah het licht, dat zich richt op volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Onze nieuwste telg, het dagcentrum Kadoe te Maldegem, konden we in 2013 officieel openen. Vanaf 1 januari 2015 maakten we zoals vele voorzieningen in de sector komaf met de vroegere erkenning 'tehuis' en 'dagcentrum': voortaan gaan we door het leven als FAM = Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Dat maakt onze ondersteuningsmogelijkheden alleen maar diverser en rijker !

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vlaams Welzijnsverbond (VWV) het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit drie sectoren in het Vlaams welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en ondersteuning van personen met een handicap.
vzw Tabor De Taborgroep vormt een uniek transsectoraal netwerk van 58 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen. De groep versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk ondersteuning aan op maat op het vlak van communicatie, financiën-aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) De Vierklaver is hiermee erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), aan de hand van een beheersovereenkomst. De Zorginspectie ziet toe op een correcte naleving van de wettelijke regelgeving.

Commissaris van de rekeningen

LIEVE CORNELIS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

  • Ten Bosse 151 9800 - DEINZE
  • Garenstraat 46 9900 - EEKLO
  • Krommewege 44 9990 - MALDEGEM

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

  • Ten Bosse 151 9800 - DEINZE
  • Garenstraat 46 9900 - EEKLO
  • Krommewege 44 9990 - MALDEGEM
  • Lenen 7 9991 - ADEGEM

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy