Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2017 30
2016 31
2015 29

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bart Campo Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
LUC VAN BAUWEL Man Voorzitter
STEVEN DEPYPERE Man Vice-voorzitter
ANNA MARIE NELISSEN Vrouw Bestuurder
CHRISTIANNE VAN GORP Vrouw Bestuurder
ELINE AERTBELIEN Vrouw Bestuurder
PETER PITTEVILS Man Bestuurder
PIERRE PAUL EMILE M HICGUET Man Bestuurder
STEVEN GIBENS Man Bestuurder
WINNIE VAN KEMENADE Vrouw Bestuurder
YOUSSEF SBAITIT Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

We bieden begeleiding en/of verblijf voor gezinnen waar desintegratie dreigt. We werken met gezinnen met een zeer kwetsbare positie. Naast problemen in de opvoeding, is er vaak sprake van financiële problemen, het ontbreken van een vaste woonst, drugs- of drankverleden, slachtoffer-ervaringen bij de ouder, intrafamiliaal geweld, cognitieve/emotionele beperking,... Het gaat hier veelal om een 'en-en' verhaal. Via onze werking willen we met de gezinnen een groeiproces opstarten, hen begeleiden tot het vinden van hun eigen krachten. Zo willen we onder meer een veilige, stimulerende, zorgende en positieve omgeving creëren voor het kind en zijn gezin en uithuisplaatsing vermijden.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vlaams Welzijnsverbond Werkgeverskoepel non-profit organisaties

Erkenningen

Naam Beschrijving
Jongerenwelzijn Erkend als Centrum Integrale Gezinszorg

Commissaris van de rekeningen

BART ROOSE

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy