Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Leen Maes Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNIE GEENEN Vrouw Voorzitter
CHRISTEL TEUGHELS Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

1

Kernactiviteiten

Dove en slechthorende anderstalige mensen Nederlands leren zodat zij op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast verzorgen we projecten op het vlak van inburgering en zelfredzaamheid. Verder bevorderen en stimuleren we contacten met andere (Vlaamse) doven en slechthorenden. Voorts vinden er tal van activiteiten plaats waarbij we persoonlijke (sociale) ondersteuning verlenen aan deze mensen.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

In mei 2006 heeft De Teugel in samenwerking met de diverse partners, het Vlaams Agentschap voor personen met handicap en het Ministerie van Onderwijs, een aanvang gemaakt met het project Nederlands voor anderstalige doven en slechthorenden. Binnen dit overleg zijn de doelstellingen en de doelgroep gedefinieerd. Hierna zijn Christ'l Teugels en Anne van Moere het project gaan realiseren. Voor de vzw werden statuten opgesteld en gedeponeerd, Zo werd er schoolruimte gezocht, vakkrachten en vrijwilligers aangetrokken, ervaring opgedaan in Nederland bij “De Riethorst” (Landelijk GGZ-centrum voor doven en slechthorenden) te Ede en “Effatha” te Zoetermeer waar men al met deze doelgroep werkt. Het project werd bekend gemaakt onder andere binnen de dovengemeenschap, op Werelddovendag, bij organisaties en koepels van allochtonen, scholen en Huizen van het Nederlands. Al snel werd duidelijk dat de "traditionele" klas en lesboeken onvoldoende aansluiten bij de noden van onze cursisten. Daarom werd al heel snel besloten om iedere cursist op individueel niveau de leerstof aan te bieden. Hiertoe wordt iedere week door de vrijwilligers speciaal voor de cursist lesmateriaal, oefeningen en huiswerk samengesteld. De klas is dan ook uitgegroeid tot een klas waarin iedereen kan instappen. Of je nu heel slim bent of nog nooit onderwijs hebt gehad. Hier wordt de lesstof aangeboden in het tempo en op het eigen niveau dat de individuele cursist aan kan. Hierdoor bereiken we een zo hoog mogelijk resultaat.In december 20016 hebben het 10-jarig jubileum van deze unieke klas gevierd.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Huis van het Nederlands Samenwerkingsverband te Mechelen

Erkenningen

Naam Beschrijving
Ministerie van Onderwijs Het ministerie van Onderwijs heeft, na evaluatie van de projectdoelstellingen, de doelgroepen en de beoogde werkwijze binnen het project, onze organisatie erkend. Het ministerie is van in het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze speciale leermogelijkheid voor anderstalig dove en slechthorenden. De officiële benaming van het leertraject is: NT2-traag traject.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy