Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
PETER GIJSBERT MATHI VAN SPAANDONK Man Voorzitter
WILLEM VAN MOLLE Man Schatbewaarder
BRIGITTE VAN PELT Vrouw Bestuurder
CHANTAL VANDER ELST Vrouw Bestuurder
DIRK SMET Man Bestuurder
ELKE DE BRUYCKERE Vrouw Bestuurder
EVERARDUS VAN DE WEIJER Man Bestuurder
FRANK COUSCHEIR Man Bestuurder
FRANS CARSAU Man Bestuurder
GODELIEVA VANBAEL Vrouw Bestuurder
GRETA MARIA GERARD WIJCKMANS Vrouw Bestuurder
INGRID VAN MOLLE Vrouw Bestuurder
MARIA GEBOERS Vrouw Bestuurder
MONIQUE FRIGNE Vrouw Bestuurder
PIERRE VAN DE SOMPEL Man Bestuurder
VEERLE VERMEYLEN Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

- Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders,broers en zussen,… kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun ervaringen en vragen. De belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving komen op de eerste plaats. - Gezin en Handicap organiseert informatie- en vormingsmomenten in heel Vlaanderen. Tijdens deze vormingsmomenten krijgen de aanwezigen gerichte informatie, wisselen zij ervaringen uit en wordt er veel tijd uitgetrokken voor individuele vragen. - Gezin en Handicap beschikt over en uitgebreid documentatiecentrum met meer dan 3.700 boeken, artikels, tijdschriften, video’s en dvd’s, … over het ruime thema handicap. Personen met een handicap, ouders, studenten, leerkrachten en begeleiders kunnen het materiaal ter plaatse raadplegen en (meestal) ontlenen. Graag een seintje voor je langskomt. Op de website van Gezin en Handicap krijg je een zicht op wat in het documentatiecentrum voorhanden is. - Gezin en Handicap geeft publicaties uit in begrijpelijke taal over concrete thema’s, bijv. kinderbijslag, snoezelen, verlengde minderjarigheid, ... Gezin en Handicap geeft advies en ondersteuning aan verenigingen, zelfhulpgroepen, organisaties, oudercomités, … die een vormingsmoment willen organiseren of die een persoon met een handicap willen opnemen in hun werking.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
KVG De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden. De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk. Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.
Vijftact vzw Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy