Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Servaas Le Compte Gedelegeerd bestuurder Man
Antonio Cornelis Andere Man
Mario Maes Andere Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARIO MAES Man Voorzitter
SERVAAS LE COMPTE Man Afgevaardigd bestuurder
CHANTAL PAUWELS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

belangenverdediging, diensten aan kunstenaars en aan de artistieke en creatieve sector, begeleiding van dossiers voor kunstenaars

Actiegebied

Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Enkele enthousiastelingen creëerden samen deze organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de mensen die werken in de artistieke sector. ArtistsUnited is een onafhankelijke organisatie die niet zuilgebonden werkt. Zij reikt de hand naar andere organisaties om de krachten te bundelen, bijvoorbeeld om te werken rond dossiers zoals het kunstenaarsstatuut. ArtistsUnited biedt op velerlei vlak concreet hulp en steun aan kunstenaars en anderen die in de sector actief zijn. Van het helpen redden van het Europees jeugdorkest (http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/breaking-news-euyo) waar we de ingeloste belofte aan ons van de minister met open armen mochten ontvangen, over individueel bijstaan met raad en daad van een beeldend kunstenaar of een helpende nota over het statuut ingang laten vinden (http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/statuut-taakloon-nieuws), tot het constructief ombuigen van ideeën over instellingen (http://www.artistsunited.be/sites/default/files/documenten/Bedenkingen_na_2_rapporten.pdf), we doen het allemaal. Expertise Dankzij onze adviesverleners bezitten we vele jaren specifieke ervaring in de sector die we ten dienste stellen van onze leden. We kennen de noden van kunstenaars en technici die geconfronteerd worden met tal van praktische problemen en vaak op onbegrip van instellingen en diensten stuiten. Wij helpen u daarmee. Onze adviseurs zijn experten met jarenlange ervaring in de sector, onder meer ivm het kunstenaarsstatuut en het sociaal statuut kunstenaar. Verder werken we via adviesraden omdat wij vinden dat de expertise van de mensen op het veld heel waardevol is. Zij weten als geen ander over wat het gaat. Voor allen We zijn er voor àlle creatieven, freelancers, kunstenaars en technici. Ook (net) afgestudeerden, ensembles, VZW’s, bedrijven en vakverenigingen allerhande kunnen gebruik maken van de diensten die ArtistsUnited aanbiedt. Wij werken met en voor mensen uit de sector. Wij vertrekken steeds vanuit uw belangen en uw te bereiken doel.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Creative Fair Play en Fair Practice Code Artists United vzw steunt de Creative Fair Play: Een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Deze best practices werden opgesteld na een uitgebreide consultatieronde bij ondernemers uit de sector en hebben hun nut bewezen als bindmiddel om succesvol samen te werken. Zowel in het voordeel van de creatieve ondernemer als in dat van de opdrachtgever.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy