Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 12

Bron: Nationale Bank van België


Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
STEF STEYAERT Man Voorzitter
KATRIEN ALLAERT Vrouw Vice-voorzitter
ANN MACHARIS Vrouw Secretaris
ELS DE CEUSTER Vrouw Bestuurder
LUC DE DROOGH Man Bestuurder
PIERO PINNA Man Bestuurder
STEFAAN GUNST Man Bestuurder
WIM VAN ROY Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-culturele werkers en organisaties kunnen deelnemen. Dat noemen we ons open aanbod. Met onze vraaggestuurde werking leveren we ook maatwerk. Zo spelen we in op specifieke behoeften en vragen van een of meerdere organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, een studiedag of een workshop.

Actiegebied

  • Nationaal
  • Regionaal

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

Bron: RSZ


Cookie policy