Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 47
2017 49
2016 50

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Wim Speecke Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ELISABETH GEYS Vrouw Voorzitter
WIM AUWERX Man Voorzitter
CHRISTIANE VAN LANDEGHEM Vrouw Bestuurder
HELGA STEVENS Vrouw Bestuurder
JOANNES VANDENHOVEN Man Bestuurder
MARC FRANS PUTMAN Man Bestuurder
SABINE DESPLENTERE Vrouw Bestuurder

Kernactiviteiten

Focus-Plus biedt een aangepaste dienstverlening aan volgens de noden van de gebruikers van Focus-Plus. Dit kan onder de vorm van ADL-assistentie, persoonlijke assistentie en dienstverlening voor senioren. Deze dienstverlening stelt de gebruikers in staat om hun leven zo lang mogelijk zelfstandig uit te bouwen en zo de kans op maatschappelijke integratie te maximaliseren. Focus-Plus handelt met de grootste aandacht voor volgende waarden: respect voor de eigenheid van de gebruikers en de medewerkers respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker eerbied voor de mogelijkheden en de grenzen van de gebruikers openheid, rechtvaardigheid en solidariteit

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Het Focus-idee komt oorspronkelijk uit Zweden en staat op naam van professor Brattgard. Hij was zelf rolstoelpatiënt en zijn toekomstvisie was dat mensen met een fysieke beperking onafhankelijk, vrij en zelfstandig konden leven. Ons antwoord daarop werd de dienst zelfstandig wonen Focus Gent. MS-patiënten hebben specifieke noden, maar de behoefte aan zelfstandig wonen is universeel. De MS-Liga was initiatiefnemer voor het project zelfstandig wonen Hove te Donc in Maldegem. In een latere fase werd de doelgroep van Hove Te Donc vzw verruimd naar alle fysieke beperkingen. 25 jaar na de opstart van verschillende diensten zelfstandig wonen stuurt het beleid het zorglandschap in een nieuwe richting. Perspectief 2020 daagt organisaties uit zichzelf opnieuw uit te vinden. We zijn deze uitdaging aangegaan.Focus vzw en Hove te Donc vzw vonden elkaar in de gedeelde kerntaak als diensten zelfstandig wonen en dit maakt hen tot natuurlijke partners. In 2014 werd een intentieverklaring tot samenwerking getekend met als einddoel het vormen van één organisatie. 1 januari 2015: Focus-Plus ziet het daglicht. Met verenigde krachten zetten we in op de toekomst. Wij zijn er klaar voor! Daarom zetten we in op volgende zaken: Schaalvergroting: een vergunning voor een dienst in Sint-Niklaas en in Adegem liggen klaar. Opstartdatum Sint-Niklaas 1e trimester 2019 De bouwvergunning voor de site in Adegem is afgeleverd. Uitbreiding van onze dienstverlening: we zetten in om onze dienstverlening in het kader van PVF (PersoonsVolgendeFinanciering) uit te breiden. Samenwerking met andere diensten.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vlaams Welzijnsverbond

Erkenningen

Naam
VAPH vergunde zorgaanbieder

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy