Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Els Verheyen Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ELS VERHEYEN Vrouw Voorzitter
FRANCOIS LACROIX Man Schatbewaarder
MARA REYNDERS Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

1. Informeren: info voor personen met een eetstoornis en familieleden, maar ook workshops, lezingen, infosessies voor scholen, ouderverenigingen, studenten en andere doelgroepen 2. Ervaringen delen: via praatgroepen, website, Facebookgroepen en chat, o.a. via delen van ervaringsverhalen 3. Ontmoeten: mensen de kans geven elkaar te ontmoeten, o.a. via uitstappen, internationale Wereld Eetstoornis Actiedag, ANBN-weekend,...

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De Vereniging ANBN bestaat sinds 1980 en heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Centraal staat zelfhulp bij eetstoornissen: mensen helpen mensen. In 1980 verzamelden een aantal ouders van personen met anorexia nervosa zich voor het eerst om een eigen zelfhulpgroep op te starten. Zij gaven een tijdschrift uit (Antenne) en organiseerden praatgroepen voor en door ouders. Na een aantal jaren kreeg ook de eetstoornis boulimia nervosa meer bekendheid, wat leidde tot een naamsverandering. Van “Vereniging Anorexia Nervosa” werd het “Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa”. Sinds eind de jaren ’90 vond een steeds groter aantal mensen met een eetstoornis de weg naar ANBN. Zo werd voor hen een online forum opgezet en organiseerden vrijwilligers regelmatig uitstappen om lotgenoten te ontmoeten. Vanaf de opening van het Inloophuis in Leuven in 2005 deden steeds meer mensen een beroep op de vrijwilligers van ANBN. De vereniging bereikte hiermee een breder publiek: mensen met andere vormen van eetstoornissen, familieleden en vrienden, scholieren, studenten, scholen en andere verenigingen. Sinds 2010 wordt de Infomobiel Eetstoornissen ingezet om mensen over heel Vlaanderen te sensibiliseren. Sinds 2013 organiseert ANBN een jaarlijks event om de problematiek in de kijker te zetten, de laatste jaren vindt dit op 2 juni plaats. Inmiddels zijn er ook enkele deelwerkingen opgestart: in Westende, Gent, Antwerpen, Dilbeek en Hasselt, om zo ook mensen uit die regio's beter te kunnen bereiken.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vlaams Patiëntenplatform Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Het Vlaams Patiëntenplatform wil: Patiëntenverenigingen samenbrengen Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen Vertegenwoordiging en inspraak realiseren Signaleren, informeren en mee beslissen

Erkenningen

Naam Beschrijving
Fiscale attesten AN-BN vzw kan sinds 2015 fiscale attesten leveren bij giften vanaf 40€

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy