Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 38
2019 35
2018 35

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Peter Béatse Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JAN MIEL NAERT Man Voorzitter
CHRISTOPHE LAMBRECHTS Man Bestuurder
FLEUR ROOMS Vrouw Bestuurder
FREDERIK VERHAEGHE Man Bestuurder
KAAT VAN WOUWE Vrouw Bestuurder
REBECCA DEFREYNE Vrouw Bestuurder
STEVEN DIJKSTEEL Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Binnen het onderwijsveld, in het kader van het decreet ‘leren en werken,’ organiseert LEJO NAFT (Naadloos Flexibel Traject) in de regio’s Gent en Antwerpen. NAFT is bedoeld voor die jongeren die omwille van een multi-complexe problematiek moeilijk of niet kunnen deelnemen aan een arbeids- en/of schoolgericht traject binnen een CLW. Binnen het onderwijsveld is LEJO ook aanbieder in de aanloopfase vorming binnen de context van het duaal leren en van transitietrajecten voor BSO-scholen. Binnen de vrijetijdswerking organiseert LEJO activiteiten als landelijk en lokaal jeugdwerk. In steden organiseren we jeugdopbouwwerk voor jongeren in een kwetsbare situatie. Op landelijk niveau organiseren we een uitgebreid aanbod aan kampen, vakanties, meerdaagsen en evenementen. We organiseren eveneens eXPerience-trajecten met jongeren. We werken actief met vrijwilligers en zetten sterk in op doorgroeikansen voor jongeren uit de werkingen. Met de Tienerouderwerking richten we ons op tienerzwangeren, -moeders en -vaders. Enerzijds met een vrijetijdswerking op landelijk en regionaal niveau, anderzijds met een Mobiele Tienerouderwerking op regionaal niveau. De vierde pijler is Vorming. Met vormingsactiviteiten richten we ons in de eerste plaats tot organisaties, overheden en maatschappelijke instellingen die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

LEJO, aanvankelijk nog vormingsdienst voor leerjongeren genoemd, ontstond in 1975 vanuit het ‘Service Bureau voor Jongeren in de Middengroepen’ vanuit de vaststelling dat leerjongeren een vergeten groep waren. Tussen 1976 en 1979 was LEJO erkend en gesubsidieerd als experimenteel jeugdwerk en vanaf 1980 als jeugddienst. Op 18 december 1979 werd de feitelijke vereniging een vzw en in 1992 werd LEJO onafhankelijk van het NCMV. In 1993 startte LEJO een Centrum Deeltijdse Vorming op in Gent en in 1994 was LEJO erkend binnen het decreet op het plaatselijk jeugdbeleid en werd het gesubsidieerd door de verschillende gemeenten waar activiteiten plaats vonden. In 1998 verkreeg de vrijetijdswerking van LEJO de volledige erkenning als Landelijk Jeugdwerk. In 2005 maakte LEJO de keuze zich te verdiepen in het ervaringsleren. LEJO stond voortaan voor Leren door Ervaringen voor JOngeren. Vanaf 2007 konden jongeren van een sociaal tarief genieten via de dienst Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen en in 2008 werd LEJO erkend als sociaal-toeristische opstaporganisatie. In het schooljaar 2008-2009 wordt de deeltijdse vorming omgevormd tot Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten (P.O.T.) in het kader van het decreet over het stelsel van leren en werken. In datzelfde jaar start LEJO ook in Antwerpen een P.O.T.-centrum. In 2010 werd een centrum in Boom opgericht en in 2012 een werking P.O.T. in’t Groen in Brasschaat. In 2012 start LEJO een project om in te spelen op een nood die het al een tijdje merkt bij zijn doelgroep: TEENS, een vrijetijdsaanbod voor tienerouders en hun kinderen gaat van start. In maart 2015 start een Mobiele Tienermoederwerkster in de regio Gent om tienermoeders als brugfiguur te begeleiden en in contact te brengen met het maatschappelijk aanbod. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het actieplan Kinderarmoede van de stad Gent. Sinds 2017 zetten we nadrukkelijk in op het versterken van de samenleving in het kansen geven aan jongeren in een maatschappelijke positie Met vormingsactiviteiten richten we ons in de eerste plaats tot organisaties, overheden en maatschappelijke instellingen die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken. In 2019 werd P.O.T. omgevormd tot NAFT (naadloos flexibele trajecten onderwijs-welzijn). NAFT richt zich tot het volledige secundair onderwijs en is erkend binnen het decreet jeugdhulp. De werking wordt opgevolgd door de departementen onderwijs en welzijn.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Uit De Marge Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Landelijk Jeugdwerk Erkend door de Afdeling Jeugd voor het organiseren van jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel
Voorziening jeugdhulp Erkend door Jongerenwelzijn als NAFT-aanbieder

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 6

  • 9600 - RONSE
  • Hertshage 11-19 9300 - AALST
  • Duinstraat 102 2060 - ANTWERPEN

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 6

  • 9600 - RONSE
  • Hertshage 11-19 9300 - AALST
  • Duinstraat 102 2060 - ANTWERPEN
  • Grote Marijve 133 2018 - ANTWERPEN
  • Borgerhoutsestraat 28

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy