Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2017 3
2016 3
2015 3

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Deleye Paul Andere Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JOS VANDER VELPEN Man Voorzitter
JAN BEDDELEEM Man Schatbewaarder
PIETER DE GRYSE Man Secretaris
DRIES PATTYN Man Bestuurder
KATI VERSTREPEN Vrouw Bestuurder
MAARTEN HUVENNE Man Bestuurder
REBECCA DERUITER Vrouw Bestuurder
SASKIA VAN NIEUWENHOVE Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Big Brother Awards, Prijs voor Mensenrechten, juridische procedures, sensibiliserende acties & campagnes

Actiegebied

  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

De Liga voor Mensenrechten vzw werd opgericht op 1 maart 1979. Voorheen was er de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens, opgericht in 1968. De Liga voor Mensenrechten hanteert als richtsnoer de Belgische wetgeving en de internationale mensenrechtenverdragen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens , het Verdrag van de Burgerlijke en Politieke Rechten en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens zijn voor de Liga de belangrijkste toetsstenen inzake het respecteren van de mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten heeft in de eerste plaats de naleving van de mensenrechten in België als werkveld, inclusief de toepassing van de internationale rechtsregels in ons land. Haar zusterorganisatie, de "Ligue des Droits de l'Homme", is in het franstalige gedeelte van België actief. De onafhankelijkheid van de Liga maakt haar sterkte uit. Ze streeft haar doeleinden na los van elke politieke of confessionele binding. De leden van de Liga voor Mensenrechten zijn dan ook mensen van uiteenlopende filosofische, ideologische of politieke strekking, die willen opkomen voor mensenrechten in binnen- en buitenland. De Liga verdedigt de beginselen van gelijkheid, vrijheid en humanisme waarop de democratische samenleving is gebaseerd.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Kireco Kinderrechtencoalitie
EDRI European Digital Rights
AEDH L'Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme
FIDH Fédération internationale des droits de l'homme

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse regering - ministerie van Cultuur De Liga voor mensenrechten is een erkende sociaal-culturele beweging.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy