Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 21
2017 19
2016 19

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sabine Versailles Directeur Vrouw
Rachel Imhauser Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
CLAUDE BARBIER Man Voorzitter
GUY LEGA Man Vice-voorzitter
GERALD LARUELLE Man Schatbewaarder
NICOLE ORBAN Vrouw Secretaris
CHANTAL STOUFFS Vrouw Bestuurder
FERNAND MOSSOUX Man Bestuurder
MARIE-ROSA FORTUNY-SANCHEZ Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest

Bron: RSZ


Cookie policy