Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2021 20
2020 20
2019 21

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Lies Vandemaele Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ELS VAN DOOLAEGHE Vrouw Voorzitter
MARC VANDEBURIE Man Vice-voorzitter
ANJA NOELLA JEANNE VANDENBOGAERDE Vrouw Bestuurder
CAROLINE MATTHEEUWS Vrouw Bestuurder
ELISABETH BERGE Vrouw Bestuurder
JOZEF LEMBRECHTS Man Bestuurder
JURGEN GEORGES LAURE DUYCK Man Bestuurder
KATJA LAVEYT Vrouw Bestuurder
NADINE BOURGOIS Vrouw Bestuurder
WALTER DESCHODT Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

We werken samen met ouders van jonge kinderen, al van tijdens de zwangerschap om een omgeving te creëren waarin kinderen zo veel mogelijk ontwikkelingskansen krijgen. De eerste 1000 dagen in het leven van een baby zijn immers cruciaal voor zijn/haar verdere leven.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Begin 1995 werden de toenmalige Tehuizen voor Moeder en Kind via een besluit van de Vlaamse Regering omgevormd tot Centra voor Integrale Gezinszorg. De Tehuizen voor Moeder en Kind, die erkend werden door Kind en Gezin, hadden een gelijkaardige maar beperktere opdracht dan de huidige CIG. Gelijkaardig, omdat de begeleiding in wezen sterk gezinsgericht was. Beperkter, omdat destijds enkel residentiële opname mogelijk was van zwangeren of moeders met kinderen. Het CIG-besluit breidt dit uit tot hulp aan (aanstaande) ouders en kinderen. Hierdoor zijn residentiële gezinsopnamen – met inbegrip van de mannelijke partner – mogelijk en wordt de gezinsgerichte werking nog sterker geaccentueerd dan voorheen. In de praktijk blijven echter alleenstaande moeders met kinderen de belangrijkste doelgroep. Naast de residentiële begeleiding is voorzien in een semi-residentiële begeleidingsvorm (een minder intensieve begeleidingsvorm die kan georganiseerd worden in eigen gebouwen van de voorziening) en in ambulante gezinsbegeleiding. De erkenning van de CIG ligt sinds 1 januari 2014 bij het Agentschap Jongerenwelzijn.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vlaams Welzijnsverbond
Jongerenbegeleiding - Informant

Erkenningen

Naam Beschrijving
Agentschap Opgroeien CIG Huis ter Leye heeft een erkenning van onbepaalde duur voor 16 modules verblijf, waarvan 1 module crisisverblijf en 29 modules contextbegeleiding, waarvan 4 modules voor intersectorale verbindingsteam.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy