Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 23
2018 7
2017 9

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Esther Ursem Directeur Vrouw
Bianca van Roosbroeck Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
HERMAN JOZEF MARCEL BAETEN Man Voorzitter
AN-HELEEN ANN MARIA DEGREEF Vrouw Vice-voorzitter
ERWIN VERBIST Man Schatbewaarder
BART HENRI CLARA DEMUYT Man Secretaris
ELINE MUYTERS Vrouw Bestuurder
ERWIN WILHELMUS ELIS ROEBROEKS Man Bestuurder
MARLIES DE MUNCK Vrouw Bestuurder
ROEL PIERRE MATHIEU CONINCKX Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Musica heeft zich als impulscentrum voor muziek altijd bekommerd om een dynamisch muzieklandschap waarin iedereen kansen krijgt om te participeren. Met het Musicafonds wil de organisatie artistieke projecten met een bijzondere maatschappelijke waarde een extra duwtje in de rug geven. Op deze manier wil de organisatie kansen creëren voor groepen die vandaag vaak uit de boot vallen omwille van financiële draagkracht of bereikbaarheid. In onze bredere educatieve werking worden we geconfronteerd met een steeds groter wordende vraag om ook voor personen in kansarmoede, personen met een mentale of fysieke handicap, bejaarden, gedetineerden, vluchtelingen enz. een kwaliteitsvolle omkadering te ontwikkelen. Het Musicafonds wil vernieuwende kunsteducatieve projecten voor deze bijzondere doelgroepen ondersteunen. Een gift doen Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met vermelding ‘Musicafonds’. Uw storting is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar, wij bezorgen u jaarlijks een attest. Schenkt u 100 euro of meer, dan kan – als u dat wenst – uw naam vermeld worden in de giftenlijst. U ontvangt minstens tweemaal per jaar een nieuwsbrief met info over de projecten die met het Musicafonds ondersteund worden. Meer info: www.musica.be/over-musica/musicafonds

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

1978: Musica vzw wordt opgericht en vestigt zich in Peer Het ontstaan van Musica is onlosmakelijk verbonden met het jongerenkoor La Kompaneja, dat in 1969 werd opgericht en aan de wieg stond van een lokaal festival in Peer, met volksmuziek en oude muziek. 1980: start schoolconcerten – tentoonstelling met oude muziekinstrumenten – eerste vakantiecursus oude muziek 1981: eerste vakantiecursus voor kinderen 1982: eerste personeelsleden treden in dienst 1984: eerste editie Dag Oude Muziek in Alden Biesen, een samenwerking tussen Musica, Landcommanderij Alden Biesen en Basilicaconcerten Tongeren 1985: collectie oude instrumenten permanent tentoongesteld in Oude Stadhuis in Peer 1987: Musica wordt erkend en ontvangt vanaf nu structurele subsidie 1989: Musica is betrokken bij de oprichting van de muziekuitgeverij Alamire vzw 1990: oprichting EuroMUSICA, internationaal samenwerkingsverband van cursusorganisaties met partners uit Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk 1995: eerste editie kindermuziekfestival Oorsmeer 1998: eerste editie International Young Artist’s Presentation (IYAP) in het kader van Laus Polyphoniae in Antwerpen 1999: Musica wordt erkend binnen het Muziekdecreet van de Vlaamse Gemeenschap 2000: Musica wordt erkend binnen het Kunstendecreet 2002: Musica verhuist naar het Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt – start van de Musicaklassen 2004: Musica start samen met partner Intro/In Situ aan een project rond klankkunst 2005: de eerste klankinstallaties in Klankenbos en andere initiatieven rond klankkunst (onder meer festival, congres en educatieve pakketten) – eerste editie Eersteklasconcerten 2006: Samhain start, een project/festival rond Keltische tradities in samenwerking met Provinciaal Domein Dommelhof 2008: start Babelutfestival, voor kinderen tot 3 jaar, in samenwerking met Theater De Spiegel en Provinciaal Domein Dommelhof – 25 jaar Dag Oude Muziek – 30 jaar Musica 2010: eerste ‘Good Vibrations’, een klankkunsttentoonstelling met tijdelijke klankinstallaties verspreid over gebouwen, vitrines en openbare plekken in Neerpelt 2012: drie nieuwe installaties in Klankenbos: Composed Nature, Singing Pools en Chaise Résonnante, tentoonstelling Awakening Woods, 10 jaar Musicaklassen, Start Canto Aperto 2013: SoundMine: eerste stage voor klankkunst, lancering website Klankatlas, laatste Dag Oude Muziek 2014: eerste editie AlbaNova in Alden Biesen, opvolger van de Dag Oude Muziek 2015: 10 jaar Klankenbos 2016: eerste editie OORtreders in Provinciaal Domein Dommelhof, opvolger van Samhain 2017: eerste editie Babelut Parcours in Provinciaal Domein Dommelhof, opvolger van Babelut Festival 2018: 40 jaar Musica

Erkenningen

Naam
Kunstendecreet

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy