Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 113
2017 108
2016 111

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Stefan Devlieger Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
CECILE VERSTAPPE Vrouw
HERMAN BARON Man
MARC SIMOEN Man
ROBERT VAN WALLEGHEM Man
JANIC BLANCKAERT Man Voorzitter
LUCIENNE STALMANS Vrouw Afgevaardigd bestuurder
CATHY ROOM Vrouw Bestuurder
PETER VANTHORRE Man Bestuurder
STEFAAN VANDENBERGHE Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Als woon- en zorgcentrum : - bieden wij aangepaste en gedifferentieerde huisvesting aan, - met een professionele zorg- en dienstverlening op maat waarbij we kiezen voor warme belevingsgerichte zorg, - streven we een thuis-vervangend en gastvrij woonmilieu na, - willen we een open huis zijn met ruimte voor eigen netwerken van de bewoners, - kiezen we voor een dagelijkse begeleiding van mensen met dementie en zwaar zorgbehoevende ouderen via een kleinschalig woon- en leefproject 'de Regenboog'. Naast het woon- en zorgcentrum hebben we ook Residentie Elisabeth waar er 16 assistentiewoningen / serviceflats zijn. Tot slot worden vanuit onze keuken dagelijks warme maaltijden aan huis geleverd.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Home vrijzicht heeft een lange geschiedenis achter de rug: Reeds in 1908 vraagt Pastoor De Nolf aan de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid om hun intrek te nemen in het voormalige opvanghuis in Elverdinge. Vanaf die datum heeft de congregatie met de grootste toewijding en zorg gekozen voor de kwetsbare mens en hem heel pragmatisch maar liefdevol omringd en verzorgd. In 1967 begint de realisatie van een volledige nieuwbouw. Dit is tot op de dag van vandaag het huidige rust- en verzorgingstehuis. In 1976 wordt e vzw Home Vrijzicht opgericht. Het beheer wordt waargenomen door zusters en leken. Door het dalend aantal zusters worden de eerste leken in dienst genomen. Stelselmatig wordt de erkenning en dienstverlening uitgebreid. Onze voorziening bestaat nu uit 123 woongelegenheden, 6 woongelegenheden kortverblijf en 4 kamers herstelverblijf. In 2011 veranderen we onze naam van seniorencentrum naar woon- en zorgcentrum. Het aantal medewerkers groeide door de jaren heen mee met de stijgende zorgvraag en de hogere kwaliteitseisen, die ons worden opgelegd en die we ons zelf ook tot doel stellen. Dankzij een professioneel team van een 100-tal medewerkers kan Home Vrijzicht op de verschillende domeinen kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Home Vrijzicht kan één accent duidelijk aanhouden in zijn geschiedenis EN toekomstvisie, namelijk de keuze voor de kwetsbare medemens. In een geborgenheid zorg dragen voor deze mensen blijft onze hoofdopdracht. Vanuit de spiritualiteit van onze congregatie, met feeling voor het hedendaagse en openstaand voor de uitdagingen van de toekomst willen wij in deze regio bejaardenzorg op maat aanbieden.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Zorgnet-Icuro Zorgnet-Icuro is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.
vzw Triangel vzw Triangel is een samenwerkingsverband van 7 woonzorgcentra uit West-Vlaanderen, allen behorend tot de Zorgnet-Icuro Vlaanderen-groep: - Woonzorgcentrum Avondrust, Varsenare - Regina Coeli. Woonzorgcentrum voor senioren , Sint Andries Brugge - Woonzorgcentrum Sint-Bernardus, De Panne - Woonzorgcentrum Sint-Godelieve, Gistel - Seniorencentrum Home Vrijzicht, Elverdinge - Woonzorgnetwerk Vincenthove, Roeselare - Huize Ter Walle, Menen
Zorgcirkel vzw OLV Gasthuis Poperinge, Wieltjesgracht Ieper, Wintershove Vlamertinge, Huize Zonnelied Ieper en Home Vrijzicht Elverdinge zijn de bezielers van De Zorgcirkel. Samen willen wij ons inzetten voor duurzame zorg en ondersteuning aan ouderen en andere zorgvragers in de regio Poperinge - Ieper. Alle mogelijke zorg- en dienstverleningen op gebied van gezondheid en welzijn voor ouderen verenigen in één lokale organisatie zorgt ervoor dat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de thuisomgeving. Wij zorgen ervoor dat alles beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft.

Erkenningen

Naam Beschrijving
woon- en zorgcentrum Home Vrijzicht We beschikken over een erkenning van 123 rusthuiswoongelegenheden en 6 woongelegenheden kortverblijf en 4 kamers herstelverblijf.
Residentie Elisabeth Residentie Elisabeth beschikt over 16 assistentiewoningen.

Commissaris van de rekeningen

PIET DUJARDIN

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy