Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 91
2017 87
2016 84

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Baron Tayart de Borms Gedelegeerd bestuurder Man
Dominique Allard Directeur Man
Françoise Pissart Directeur Vrouw
Gerrit Rauws Directeur Man
Jean-Paul Warmoes Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
THOMAS LEYSEN Man Voorzitter
SABINE LARUELLE Vrouw Vice-voorzitter
LUC TAYART DE BORMS Man Afgevaardigd bestuurder
FRANCISKUS VAN DAELE Man Bestuurder
FRANCOISE TULKENS Vrouw Bestuurder
HELENE CASMAN Vrouw Bestuurder
J P BOONE Man Bestuurder
JEAN HILGERS Man Bestuurder
K H LAMBERTZ Man Bestuurder
LAURENCE BOVY Vrouw Bestuurder
MARLEEN VANDERPOORTEN Vrouw Bestuurder
TINNE VAN DER STRAETEN Vrouw Bestuurder
YASMINE KHERBACHE Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Onze activiteiten zijn gebundeld rond actiedomeinen, waar we het verschil willen maken: - Afrika en ontwikkelingslanden - Armoede en sociale rechtvaardigheid - Democratie - Duitstalige Gemeenschap - Duurzame ontwikkeling - Erfgoed - Europese integratie - Filantropie - Gezondheid - Maatschappelijk engagement - Ontwikkeling van talenten

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Boudewijn I (1930-1993) 25 jaar Koning van België was. Waarom een stichting? Koning Boudewijn wenste bij dit jubileum geen persoonlijk geschenk. Daarom werd gedacht in de richting van een 'blijvende herinnering'. Omdat Koning Boudewijn sociaal bewogen was, een groot rechtvaardigheidsgevoel had en bekommerd was om een harmonieuze samenleving, werd ter ere van zijn jubileum een stichting opgericht die zich zou inzetten voor betere levensomstandigheden van de bevolking. De Koning Boudewijnstichting, een onafhankelijke stichting van openbaar nut, zag op 31 maart 1976 het levenslicht.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
European Venture Philanthropy Association (EVPA) Europese federatie van organisaties die actief zijn in Venture Philanthropy
NEtwork of European Foundations (NEF) Netwerk van Europese stichtingen die samen projecten willen beheren.
European Foundation Centre (EFC) Europese federatie van stichtingen

Commissaris van de rekeningen

ALEXIS VAN BAVEL

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy