Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 58
2018 60
2017 60

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie
Katty Stas Directeur

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KURT WAEBEN Man Voorzitter
PIERRE MESSIAEN Man Secretaris
ANDRE CLAEYS Man Bestuurder
ANN VAN DE WALLE Vrouw Bestuurder
ANNE-MARIE LEMBRECHTS Vrouw Bestuurder
BART VAN HUMBEECK Man Bestuurder
BEATRIX NEYENS Vrouw Bestuurder
CHRISTA VANDEN WYNGAERD Vrouw Bestuurder
ELS SCHOUKENS Vrouw Bestuurder
KAREL DEROOVER Man Bestuurder
LUC RACHEL GUSTAAF THIENPONDT Man Bestuurder
MARNIX SNAUWAERT Man Bestuurder
NATHALIE DE COSTER Vrouw Bestuurder
PHILIP ROOSEN Man Bestuurder
RENE CLAES Man Bestuurder
WILLIAM DE BOECK Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

8

Kernactiviteiten

Eigen Thuis heeft een woonvoorziening waar 30 personen met een zwaar fysieke handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven. Daarnaast is Eigen Thuis actief op het vlak van mobilteit. Eigen Thuis organiseert een vervoerdienst voor personen die omwille van mobiliteitsproblemen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Deze vervoerdienst (Dienst Aangepast Vervoer, afgekort DAV), staat ter beschikking van alle mindermobiele inwoenrs van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Aanvullend hierop werd, in samenwerking met het OCMW en de gemeente Grimbergen, een Mindermobielencentrale, aangesloten bij Taxistop, uitgewerkt. Tenslotte is Eigen Thuis ook organisator van het proefproject MAV, Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, dat via een gratis telefoonnummer informatie geeft en oplossingen aanreikt aan al wie kampt met mobilitetisproblemen in de provincie Vlaams Brabant.

Actiegebied

Regionaal

Erkenningen

Beschrijving
Voorziening voor personen met een fysieke beperking - nursingtehuis voor niet werkenden

Commissaris van de rekeningen

JORIS MERTENS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy