Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Louis Gevaert Gedelegeerd bestuurder Man
Maria De Groote Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Martine De Raedt Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Bert Vervaet Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ALBERT VERVAET Man Voorzitter
MARTINE ZOE LUCIENNE DE RAEDT Vrouw Secretaris
FRANK GELAUDE Man Bestuurder
LOUIS GEVAERT Man Bestuurder
MARIA DE GROOTE Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

1

Kernactiviteiten

Het DSMG richt zich tot iedereen die informatie zoekt over de regio Gent, de Oost-Oudburg in het bijzonder en Oost-Vlaanderen in het algemeen. De bibliotheek kan door iedereen gratis bezocht worden. Boeken en archivalia kunnen er geraadpleegd worden. Er zijn elke zondag van 10 tot 12 uur vrijwilligers aanwezig om te helpen zoeken. Zij delen graag hun ervaring met met elke bezoeker. Na een afspraak met een medewerker waarvan u het mailadres kan vinden op onze website www.dsmg.be/dsmg/medewerkers kan u ook terecht op dinsdag van 9 tot 17 uur. Uitlenen kan als u lid wordt van ofwel de heemkundige kring De Oost-Oudburg ofwel van de Heemkundige en Historische Kring Gent die beiden ook in het convent Engelbertus gehuisvest zijn.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Roger De Caluwe, medewerker bij de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, lanceerde het idee om een Heemkundig Documentatiecentrum op te richten in 1969 en schonk daartoe ca. 500 boeken. Officieel is het DSMG vanaf zondag 27 september 1970 in werking. Het schenken van documentatie, boeken en tijdschriften van particulieren is voor het Documentiecentrum een constante geweest, waarvoor we dan ook alle schenkers van harte danken. Reeds van in 1971 is het Documentatiecentrum elke zondag open van 10 tot 12 uur uitgezonderd op feestdagen en tijdens het groot verlof. In september 1971 verhuisde het DSMG van Convent Pius IX naar Convent Engelbertus, Groot Begijnhof nr. 46 waar het Documentatiecentrum nog altijd gehuisvest is. In 1972 werd het een aparte vzw met de naam 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis' met als voorzitter dr. Maurits Gysseling. In 1978 sloot de Heemkundige en Historische Kring Gent aan bij het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis. Na de dood van dr. Maurits Gysseling in 1997 werd André Verbeke als ‘voorlopige’ voorzitter aangesteld en werd Erik Schepens ondervoorzitter. Als eerbetoon voor het vele werk van onze eerste voorzitter werd zijn naam aan de benaming Documentatiecentrum toegevoegd. Veel te vroeg, op 11 oktober 2004, overleed Erik Schepens. Bert Vervaet werd enkele weken later als nieuwe ondervoorzitter aangesteld. In de lente van 2005 werd Bert Vervaet met eenparigheid van stemmen tot voorzitter verkozen en Louis Gevaert als ondervoorzitter. De werking van het DSMG werd op een volledig nieuwe leest gestoeld. Met velen kunnen we nu veel verschillende studieonderwerpen aan. Het levenswerk van de pioniers werd over vele schouders verdeeld. Sedert 2010 telt het DSMG 30 medewerkers die elk op hun manier een steentje bijdragen tot het welslagen van het 'Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr Maurits Gysseling', dat sedert 2011 kortweg DSMG heet. Om de dienstverlening te verbeteren werd in de lente van 2011 besloten om een website te ontwikkelen waar de verschillende afdelingen hun werk voorstellen en waardoor degene die interesse heeft direct met de medewerker van die afdeling in contact kan komen. Sedert 2012 in er in samenwerking met Justitie begeleiding van werkgestraften om zinvol werk aan te bieden en sedert enkele jaren is er met diverse organisaties, o.a. OBRA/BAKEN Gent zinvol werk gegeven aan personen om ze terug in de maatschappij te integreren.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
CaGeWeB CaGeWeb of "Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken" ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse wetenschappelijke bibliotheken verenigd in Cageweb vzw, o.a. van de bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie, van het Conservatorium Gent, van het Liberaal Archief, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, het Stadsarchief Gent en het DSMG. De informatie is beschikbaar in de vorm van gescande steekkaarten en geleidelijk aan ook meer en meer uitgebreide titelbeschrijvingen.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Stad Gent De Stad Gent geeft een jaarlijkse subsidie aan heel wat verenigingen, o.a. aan het DSMG. In 2012 kreeg het DSMG extra steun voor het project Sabbattini en Marcel Hoste. In 2015 voor het project Luchtschip ontploft boven Gent,
Provincie Oost-Vlaanderen In 2017 kregen we een subsidie voor onze nieuwe afdeling AUVID, die 8 en 16 mm films, video's, enz die iets vertonen van de gemeenschap, personen of bedrijven in onze omgeving, digitaliseert en beschikbaar wilt stellen om te vertonen bij activiteiten van de verenigingen.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy