Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2021 20
2019 14

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Paul Deleye Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
LUK BUYSE Man Voorzitter
HENDRIK LYNEN Man Vice-voorzitter
LUC AERCUS Man Schatbewaarder
PETER DEMAN Man Schatbewaarder
MELISSA DE VOLDER Vrouw Secretaris
DIMITRI DECLERCQ Man Bestuurder
DIRK DHONDT Man Bestuurder
GEORGES CLAES Man Bestuurder
HANNE DE BUDT Vrouw Bestuurder
INGE VAN POTTELBERGH Vrouw Bestuurder
JENS COUSSEMENT Man Bestuurder
KOENRAAD FABRI Man Bestuurder
KRIS DE VUYST Man Bestuurder
PIETER GILLARD Man Bestuurder
RUDI REYNTJENS Man Bestuurder
SARA VAN AKEN Vrouw Bestuurder

Kernactiviteiten

De Diabetes Liga streeft naar een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes en ijvert ervoor om de diabeteszorg continu te verbeteren. Om de missie te kunnen volbrengen zet de Diabetes Liga in op de samenwerking van mensen met diabetes, zorgverleners, leden, sympathisanten en partners. We zetten actief in op 4 domeinen: - Onafhankelijke en betrouwbare informatie over diabetes - Belangen behartigen van mensen met diabetes - Een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen - Preventie-initiatieven ondersteunen

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Commissaris van de rekeningen

ULRICH HERMAN ALBERT DE POORTERE

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

331 Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy