Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Johan Buschgens Andere Man
Jeroen Van De Mosselaer Andere Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JOHAN BUSCHGENS Man Voorzitter
JEROEN VAN DE MOSSELAER Man Vice-voorzitter
KRIS DE GROTE Vrouw Schatbewaarder
CHRISTIAN BURETTE Man Secretaris
DIRK HEIRMAN Man Bestuurder
GEERT DE BLENDE Man Bestuurder
GRIET DEMEY Vrouw Bestuurder
HENDRIK DE MAEYER Man Bestuurder
INGRID SIMONS Vrouw Bestuurder
JAN BLOCK Man Bestuurder
JASPER VAN HOOF Man Bestuurder
JOHAN VAN DER ZIJP Man Bestuurder
KOEN VAN DER ZIJP Man Bestuurder
KRISTIEN DE RIDDER Vrouw Bestuurder
MARIA JENNES Vrouw Bestuurder
PETRA AERTS Vrouw Bestuurder
SVEN SIMONS Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Als Stille Meeuw organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten (wafelenbak, rommelmarkt, zomerfeest, bierproefavond, ...) die zorgen voor onderhoud van lokalen en materiaal van scouts Jobertus.

Actiegebied

Lokaal

Geschiedenis

“Toen ik besliste een beroep te doen op de oudgidsen/scouts , was dit een vraag voor concreet hulpbetoon: de gidsen en scouts hadden behoorlijk kampeermateriaal nodig”…tot zover het verhaal van een oud-groepsleider. Dit is meteen het ontstaan van de oudgidsen en scoutswerking in Brasschaat. Samen met gidsen en scouts gaan zij aan het werk en…weldra hebben de groepen nieuw kampeermateriaal. De pioniers noemen zich “werkpaardenpatrouille”. We schrijven 1960. Ook op ander gebied zijn de werkpaarden actief. Zij zoeken terug contact met de vrienden en vriendinnen van destijds. Het materiaalbestand van de werkpaardenpatrouille heeft ondertussen dergelijke omvang aangenomen dat het tijd wordt om over te gaan tot een meer georganiseerd beheer. Dit resulteert in 1965 in de oprichting van vzw Stille Meeuw. Waarom Stille Meeuw? Als blijk van erkentelijkheid gebruikt men de totem van wijlen Piet Lombaerts, hij was namelijk de stichter van scouting in onze gemeente. De naamsverandering vermindert geenszins het dynamisme. Integendeel, een nijpend probleem wordt aangepakt, nl. de huisvesting. Er wordt beslist aan de rand van het Peerdsbos een nieuw lokaal te bouwen voor de gidsen en de scouts. Met de (financiële) steun van de gemeente, de parochie, de ouders van actieve leden, sympathisanten en……last but not least de gidsen en scouts zelf, wordt de bouw van het huidige lokaal aangevat. Op 20 april 1969 worden de lokalen plechtig ingehuldigd. Na 50 jaar dienst, gecombineerd met een gestage uitbreiding van het aantal leden - we tellen er nu een 450- zijn de lokalen aan een grondige renovatie toe. Stille Meeuw hoopt - net zoals bijna 50 jaar geleden- beroep te kunnen doen op sympathisanten en overheid om die vernieuwing of nieuwbouw te kunnen financieren.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Koning Boudewijn Stichting Giften om de verbouwingen aan onze lokalen te financieren vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy