Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Patrick Flamey Man Voorzitter
Michel Obers Man Bestuurder
Patrick D'Helft Man Bestuurder
Peter Quijo Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Geschiedenis

De oudste vermelding van het bestaan van de gilde in archiefstukken verwijst naar een overeenkomst van 1396. De gilde ontstond wellicht enkele decennia vroeger rond 1375. Sinds de oprichting is de gilde, ondanks moeilijke periodes o.a. tijdens het calvinistisch bewind in Brugge en na de Franse revolutie, onafgebroken actief gebleven tot heden en aldus wellicht de oudste sportvereniging ter wereld. Nadat de Engelse Koning Charles I Stuart in 1649 onthoofd werd, verliet diens oudste zoon Charles II Engeland en vestigde zich samen met zijn jongere broer Henry, Duke of Gloucester in Brugge en werden lid van de Gilde. Na het overlijden van Cromwell kon Charles II in 1660 de Engelse troon bestijgen. Hij was zijn gulle ontvangst in Brugge niet vergeten en schonk een groot bedrag aan de gilde die hiermee de majestueuze Koningszaal liet bouwen. Zijn borstbeeld siert nog steeds de monumentale schouw.. Tijdens zijn verblijf in Brugge liet Karel II met het oog op een eventuele terugkeer naar Londen een 400-tal Engelse vrijwilligers ronselen. Dit te Brugge opgerichte First Regiment of Foot Guards werd later ingezet op diverse slagvelden en droeg bij tot de nederlaag van de Franse Grenadiers van de Garde Imperiale in Waterloo in 1815. Het kreeg vanaf dan de naam ‘The First or Grenadier Regiment of Foot Guards’. Van de Franse Grenadiers namen ze de berenmutsen over. Sinds 1877 zijn ze nog steeds actief, niet enkel om de koninklijke wacht op te trekken aan Buckingham Palace maar bij vele Britse buitenlandse militaire operaties. De gilde heeft dan ook geprivilegieerde relaties met Engeland en Schotland, het Britse Koningshuis en de Grenadier Guards. Na de bezetting en inlijving van de Nederlanden bij de Franse republiek, werden alle broederschappen en gilden, als relieken van het Ancien Régime, juridisch ontbonden en hun goederen aangeslagen. In 1798 werd het eigendom openbaar te koop aangeboden. Enkele ondernemende gildebroeders stichtten een nieuwe maatschappij om het eigendom op te kopen. Toen Napoleon de meest fundamentalistische republikeinse maatregelen had teruggeschroefd, kon de gilde in 1809 het eigendom terugkopen. In 1834 werd de gilde erkend als “Koninklijk” door Leopold I. Ondertussen tellen wij nog steeds een 120 leden.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy