Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Michel Coppin Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
HENRI MARIE J DEROITTE Man Bestuurder
JEAN PAUL ETIENNE Man Bestuurder
JEAN-CLAUDE PONETTE Man Bestuurder
MICHEL COPPIN Man Bestuurder
PIERRE VAN DEN BOSSCHE Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Proma geeft financiële steun aan kleinschalige onderwijs- en vormingsprojecten van lokale gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: - studiebeurzen voor kinderen en jongeren tijdens hun lagere, middelbare en hogere studies - bouw, renovatie en onderhoud van scholen - alfabetiseringslessen en beroepsopleidingen voor volwassenen - centra voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren

Actiegebied

Internationaal

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Commissaris van de rekeningen

JORIS MERTENS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy