Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 33
2018 27
2017 27

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Antoine Lebrun Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ROSELINE C BEUDELS Vrouw Voorzitter
JEAN-MARIE POSTIAUX Man Vice-voorzitter
PAUL GALAND Man Vice-voorzitter
YAN VERSCHUEREN Man Vice-voorzitter
ALAIN PEETERS Man Bestuurder
GUIDO RAVOET Man Bestuurder
HERMAN CRAENINCKX Man Bestuurder
JOHAN COECK Man Bestuurder
MANUEL DEKEYSER Man Bestuurder
MARIANNE CLAES Vrouw Bestuurder
ROLAND PIERRE PHILIP MOREAU Man Bestuurder
RONALDUS BIEGS Man Bestuurder
SABINE DENIS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Al jaren verhoogt de impact van de mens op onze aarde (de ecologische voetafdruk) alleen maar. Tegelijk vermindert de biodiversiteit overal ter wereld. Terwijl onze consumptie van natuurlijke grondstoffen stijgt, breken we de natuurlijke ecosystemen af aan een ongeziene snelheid. Het is de missie van WWF om deze degradatie van de natuurlijke omgeving te stoppen en aan een toekomst te bouwen waar mens en natuur in harmonie leven. Om dit te verwezenlijken, werken we samen met onze partners om 1.de biodiversiteit te redden; 2.de impact van de mensheid op de natuurgebieden te verminderen. We focussen onze activiteiten op een reeks bedreigde soorten en regio’s die bijzonder belangrijk zijn voor hun habitat of populaties. We werken ook aan het verminderen van de ecologische voetafdruk – de hoeveelheid grond en natuurlijke grondstoffen nodig zijn om ons van voedsel, water en houtvezel te voorzien, en om onze CO2-uitstoot te absorberen. We willen de natuur niet onder een glas zetten en we willen verdere ontwikkeling niet tegengaan. Maar we willen wel oplossingen vinden om onze planeet levend te houden voor de generaties die nog gaan komen. Tussen nu en 2050 willen we dat : -de integriteit van de meest bijzondere natuurgebieden bewaard blijft, wat bijdraagt aan een veiligere en duurzame toekomst voor iedereen; -de wereldwijde ecologische voetafdruk van de mensheid het vermogen heeft om de aarde in leven te houden en dat de natuurlijke rijkdommen eerlijk verdeeld worden.

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

WWF Belgium asbl/vzw (ondernemingsnummer BE 0408.656.248) werd opgericht op 11/01/1966. WWF Vlaanderen vzw (ondernemingsnummer BE0415.822.172) werd opgericht op 19/01/1966. WWF-Belgique Communauté Francophone asbl (ondernemingsnummer BE 0420.952.383) werd opgericht op 21/05/1980. De 3 vzw's bundelen samen hun financiele en menselijke middelen. 1961-1969 In 1960 ging Sir Julian Huxley, destijds directeur van UNESCO, naar Oost-Afrika om te kijken hoe het gesteld was met de natuur in deze regio. Hij was geschokt door wat hij ontdekte: de natuur was er vernield en de jacht richtte een enorme schade aan. Sir Huxley besliste dat het tijd werd dat het publiek op de hoogte werd gebracht. Als men niet reageerde, zou het merendeel van de wilden soorten van Oost-Afrika kunnen verdwijnen in de 20 volgende jaren. In de lente van 1961 kwam een groep van wetenschappers en experts samen om een organisatie op te richten die fondsen zou werven om de natuur te redden. De organisatie is gevestigd in Zwitserland, in de stad Morges, op de oever van het Lémanmeer. Op 29 april 1961 leiden de oprichters de “Manifestatie van Morges”, die de fundamenten van WWF vastlegt, de fundamenten die wij vandaag kennen. In dezelfde periode krijgt de Londense zoo haar eerste reuzenpanda: “Chi-Chi”. In de ban van dit prachtige dier met zijn zwarte en witte vacht, kiest de groep experts de reuzenpanda als symbool. Sindsdien dragen we met trots de panda, het symbool van ons werk voor de natuur. Op 11 september 1961 wordt WWF – destijds ‘World Wildlife Fund’ – officieel geregistreerd als goed doel. Onze missie kan beginnen. De fondsenwerving gaat van start. In slechts drie jaar slagen we erin om meer dan 1,4 miljoen euro in te zamelen. Dit geld gaat rechtstreeks naar ngo’s die natuurbehoudprojecten leiden, overal ter wereld. 1970-1979 In de jaren ’70 lanceren we meerdere beschermingsprogramma’s voor de tijgers, de bossen, de oceanen en de neushoorns. We worden een internationale organisatie die betrokken wordt in alle belangrijke problemen wat betreft natuurbehoud. De tijgercampagne zorgde voor de creatie van negen nieuwe tijgerreservaten in India. Onze eerste campagne voor het oerwoud vormde de basis voor 350 van onze huidige projecten. 1980-1989 Onze projecten zijn er niet alleen voor de dieren. Wij werken ook aan de bescherming van hun leefgebied en de mensen met wie ze dit leefgebied delen. Het is tijd om onze naam en ons werk beter op elkaar af te stemmen. In de jaren ’80 werd het “World Wildlife Fund” (Wereldwijde Fonds voor Wilde dieren) het “World Wide Fund for Nature” (Wereld Natuurfonds). Wij kiezen voor samenwerking, voornamelijk met overheden, en lver niet voor de confrontatie. Hierdoor was het mogelijk om het verbod op de walvisvangst (1986) te verwezenlijken en reservaten voor zeezoogdieren te creëren. 1990-1999 Tijdens de jaren ’90 evolueerden onze methodes. We werken steeds meer met overheden en bedrijven, om hen te overtuigen om de juiste beslissingen te nemen. In deze periode werden FSC en MSC opgericht. Wij hebben ons ook ingezet voor het internationale klimaatverdrag, dat in 1997 het licht zag op de VN-conferentie in Kyoto. Op een meer lokaal niveau, proberen we de bevolking zo goed mogelijk te betrekken in de beslissingen, zodat zij zelf gebruik kunnen maken van de voordelen die hun omgeving te bieden heeft en opdat ze zelf voor die omgeving kunnen zorgen. 2000-2010 Aan het begin van het nieuwe millennium evolueren onze doelstellingen. Onze inspanningen zijn niet langer lokaal gericht en focussen niet langer op één soort, maar ze zijn nationaal, regionaal of zelfs mondiaal. Onze missie: de vernieling van onze natuurlijke omgeving een halt toeroepen en aan een toekomst bouwen waar de mens en de natuur in harmonie kunnen leven. Het WWF vandaag In 50 jaar zijn we een van de belangrijkste en meeste gerespecteerde natuurbehoudorganisaties ter wereld geworden. We kunnen rekenen op meer dan 5 miljoen sympathisanten, verspreid over vijf continenten. We leiden op dit moment meer dan 1200 projecten in meer dan 100 landen. Alle projecten en al onze acties dragen bij aan de verwezenlijking van ons doel: de toenemende aantasting van onze natuur stoppen en de bevolking overal ter wereld helpen in harmonie te leven met de natuur.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Acodev Fédération des ONG de coopération au développement
NGO-Federatie Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkenning DGD Erkenning door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) voor de cofinanciering van programma's over ontwikkelingssamenwerking.
Erkenning als milieu-organisatie WWF-Vlaanderen vzw is erkend als "natuur- en milieu vereniging" door het departement 'Leefmilieu, Natuur en Energie' van de Vlaamse Overheid'. WWF-Belgique-Communauté francophone is erkend als milieu-organisatie in de categorie "gewestelijk" door het Waalse Ministerie van Milieu.
Permanente Vorming Erkenning van onbepaalde duur van WWF-Belgique-Communauté francophone als vereninging in het veld van Permanente Vorming door de Federatie 'Wallonie-Bruxelles'.

Commissaris van de rekeningen

MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES - MAZARS BEDRIJFSREVISOREN SCRL

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

Bron: RSZ


Cookie policy