Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bernard Desmet Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KARIM ZAHIDI Man Voorzitter
MONIQUE VAN LANCKER Vrouw Schatbewaarder
REMBERT DE BLANDER Man Afgevaardigd bestuurder
DEIRDRE MAES Vrouw Bestuurder
ERIC CABOOTER Man Bestuurder
ERIK NOBELS Man Bestuurder
FILIP DELMOTTE Man Bestuurder
FRANK JACOBS Man Bestuurder
JELLE VERSIEREN Man Bestuurder
OTTILIA MERECY Vrouw Bestuurder
RAOUL FLIES Man Bestuurder
STEPHEN BOUQUIN Man Bestuurder
VICTOR DE RAEYMAEKER Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Masereelfonds werkt volgens de 4 pijlers van het scw: -Cultuurspreiding (culturele uitstappen, tentoonstellingsbezoek, concerten, lezingen,...) -Maatschappelijke vorming (lezingen, debatten, werkgroepen over maatschappelijke thema's: armoede, fiscaliteit, interculturaliteit, filosofie, ecologie, politiek, Europa ...) -Sociale actie (deelname aan manifestaties, deelname aan Financieel Actie Netwerk, Hart Boven Hard,...) -ontspanning en ontmoeting

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Het MF is het jongste van de vijf erkende cultuurfondsen. Onder impuls van de dichter Marc Braet sloten een aantal verenigingen uit de omgeving van de toenmalige Kommunistische Partij van België zich in 1971 aaneen om het Masereelfonds op te richten. De idee van die naam kwam van Marc Braet. Hij was het die de sociaal geëngageerde graficus en schilder Frans Masereel (1898-1972) persoonlijk in Avignon ging opzoeken om hiervoor diens toestemming te vragen. Nadien, in een brief van 6 januari 1971, benadrukte Frans Masereel nog eens hoe vereerd hij zich daardoor voelde: “…je suis très sensible et ému de cette idée…” In het begin richtte het MF zich vooral tot al wie zich op de een of andere manier verwant kon voelen met het maatschappelijke en culturele gedachtegoed van de KPB. En zo ging het MF onder zijn eerste voorzitter, prof.dr. Leo Michielsen, van start. Al heel snel besloot het MF om een deel van zijn energie in een aantal publicaties te steken. In 1972 verschenen een vijftal uitgaven. Ook het Vlaams Marxistisch Tijdschrift kwam onder de hoede van het MF. Vandaag wordt dat blad digitaal door de bevriende organisatie IMAVO (Instituut voor Maatschappijkritische Aktie, Vorming en Onderzoek) uitgegeven. Op 1 januari 1974 werd het MF officieel erkend en sinds 1975 kwam het fonds in aanmerking voor subsidiëring. Om te voldoen aan de criteria van dat decreet moest het MF zijn werking spreiden over minimaal 80 afdelingen. Dat betekende meteen een grondige verruiming qua publiek. Ook ideologisch kwam er een verruiming. In 1975 maakt het MF zich volledig los van de KP en profileert het zich als progressief en pluralistisch, maar politiek totaal ongebonden. Des te meer samenwerkingsverbanden kwamen er met andere progressieve organisaties zoals Elcker-Ik, Wereldscholen, Vermeylenfonds, Priester Daens Aktiefonds, vakbondsorganisaties, enzovoort. Die vernieuwing werd in 1978 verpersoonlijkt door de nieuwe voorzitter Antoon Roossens. Onder hem nam de regionale spreiding een nog grotere vlucht. Daardoor kon het MF zich zelfs twee personeelsleden permitteren. Vandaag zijn er dat vijf. Al in 1977 was het MF gestart met het ledenblad Aktief, dat vandaag een oplage heeft van 1500 exemplaren. In 1979 begon het MF zelfs met een eigen uitgeverij. Heel die tijd nam het MF herhaaldelijk en systematisch stelling in het maatschappelijk debat: over de plaatsing van raketten, de toenmalige politiek van sociale afbraak, over de Brakke Grond in Amsterdam, de Pandinisten in Gent, het mediabeleid en de grondwetsherziening. Kortom het MF wierp zich op als een van de spreekbuizen van progressief Vlaanderen. Dat doet het nog steeds. Uiteindelijk bleek dat het MF hiermee wel wat veel hooi op zijn vork had genomen. En zo moest de uitgeverij stopgezet worden, ook al omdat er ondertussen echte professionele progressieve uitgeverijen zoals EPO en Kritak waren opgericht. Ondertussen kreeg het Masereelfonds wel een DAC project erkend, dat luisterde naar de naam Anjer. Waar Anjer zich bij aanvang vooral investeerde in het organiseren van lunchtheater, evolueerde het tot een vzw die vooral tentoonstellingen creëert en verdeelt, en waarmee het Masereelfonds opperbeste relaties onderhoudt. Ondertussen zette het MF zijn tweesporenbeleid voort: actief zijn op het sociaal-culturele vlak enerzijds en op het politiserende, educatieve vlak anderzijds.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Financieel Actienetwerk Het FAN streeft naar een eerlijke en transparante fiscaliteit: http://www.hetgrotegeld.be
Hart Boven Hard Burgerbeweging voor een andere samenleving
Alter Summit Netwerk voor een sociaal Europa

Erkenningen

Naam
Erkend op Vlaams niveau onder het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Erkend door de VGC voor de Brusselse werking

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy