Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 608
2018 622
2017 632

Bron: Nationale Bank van België


Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARIA VEKEMANS Vrouw Voorzitter
GUIDO GOEGEBEUR Man Vice-voorzitter
LEO MERTENS Man Secretaris
ANDRE VAN DESSEL Man Bestuurder
ANNEMIE CORNILLE Vrouw Bestuurder
CARL VAN DEN EYNDE Man Bestuurder
MONIQUE OP DE BEECK Vrouw Bestuurder

Kernactiviteiten

In het sociaal restaurant kan iedereen terecht voor een gezonde en lekkere maaltijd. We hanteren verschillende tarieven afhankelijk van het inkomen van mensen. In de sociale kruidenier bieden we basis producten aan tegen een lage prijs of gratis. Mensen kunnen hier terecht na een doorverwijzing door het OCMW.

Actiegebied

Lokaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Commissaris van de rekeningen

SIMON BRIERS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 6

  • Antwerpsesteenweg 387 2500 - LIER
  • Industriestraat 22 2500 - LIER
  • Maasfortbaan 13 2880 - BORNEM

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 6

  • Antwerpsesteenweg 387 2500 - LIER
  • Industriestraat 22 2500 - LIER
  • Maasfortbaan 13 2880 - BORNEM
  • 2500 - LIER
  • Doelhaagstraat 72
  • Oude Sluisweg 32 2840 - RUMST

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy