Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2021 464
2020 436
2019 404

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bruno De Maeyer Gedelegeerd bestuurder Man
Jan Dedecker Andere Man
Katleen Verbist Coördinator Vrouw
Ilse Peeters Coördinator Vrouw
Kris Mascaux Coördinator Man
Mike Elsas Andere Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
AGNES TIERENS Vrouw
ANDRE SCHAMPAERT Man
ANNEMIE TURTELBOOM Vrouw
DESIRE PATTEET Man
FRANS WAUTERS Man
HUGO CAUDRON Man
JEAN-PIERRE VERBEECK Man
JOZEF SCHOKKAERT Man
JOZEF VERBRUGGEN Man
LUDWIG DE MAEYER Man
MARC DE SMAELE Man
MARTINE VAN DE RIJCK Vrouw
NINI VIVIJS Vrouw
PAUL BERWOUTS Man
PETER VAN DEN ABBEELE Man
RAYMOND FOSTIER Man
RENE DE CONINCK Man
ROBERT VAN DER PLAS Man
SARAH COOLS Vrouw
URBAIN DE SMEDT Man
DIRK TIERENS Man Voorzitter
JAN BERGMANS Man Vice-voorzitter
ANNELIES BORMS Vrouw Bestuurder
BRUNO DE MAEYER Man Bestuurder
ERIK VAN DE VOORDE Man Bestuurder
KOEN VAN ACKERBROEK Man Bestuurder
LUC CLAES Man Bestuurder
NANCY VAN RANST Vrouw Bestuurder
PHILIP PEPERMANS Man Bestuurder
RAF MENNES Man Bestuurder
RAFAEL DE KEERSMAECKER Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

Bij Flexpack werken 250 enthousiaste medewerkers die om diverse redenen minder kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Laat dit voor ons net geen beperking zijn. Integendeel, wij stemmen de capaciteiten van onze medewerkers steeds af op het werk dat ze verrichten. Wij ontwikkelen daarbij methodieken, organisatiesystemen en zelfs machines waarbij de opdrachten op het vaardigheidsniveau van de medewerker worden gebracht en wij voldoen aan de strengste eisen van onze klanten. Bovendien investeren wij voortdurend in opleiding, begeleiding en intensieve coaching om elke medewerker op zijn sterkst te kunnen inzetten. Flega en t' Onzent evoluerenvan een zorgvoorziening naar een zorgonderneming die in staat is professioneel, sociaal en waardegericht te ondernemen.We streven ernaar betaalbare en kwalitatieve zorg te bieden aan meer cliënten.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Geschiedenis

In 1969 werd de officiële stichtingsakte van BW Klein-Brabant vzw ondertekend. Op 1 september gingen de eerste werknemers in gehuurde lokalen in Kalfort-Puurs aan de slag. Nog geen 10 jaar later werd een nieuw gebouw opgericht dewelke op zijn beurt tot viermaal toe werd uitgebreid tot een oppervlakte van 10.000 m². Bijna 40 jaar later kunnen we spreken van een dynamisch en professioneel maatwerkbedrijf dat beter bekend is bij het brede publiek onder de commerciële naam 'Flexpack'. Naast het luik 'Tewerkstelling' voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werd in 1986 een luik 'Zorg' opgericht. Op vandaag gekend als 'Flegado'. In Flegado wordt dag-, woon- en individuele psychosociale ondersteuning geboden. Momenteel maken ongeveer 180 personen met een handicap gebruik van deze zorg. In 2020 gingen we een fusie aan met vzw t' Onzent, een kleine zorgvoorziening te Liezele.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
UMPA Unie Maatwerkbedrijven Provincie Antwerpen
Groep Maatwerk Werkgeversorganisatie
VOKA Werkgeversorganisatie
ETION Werkgeversorganisatie
Vlaams Welzijnsverbond Duurzaam Ondernemen
In 4 care Innovatie en inspiratie

Erkenningen

Naam Beschrijving
FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen : toelating AER/ANT/018665
Douane Entrepot houder
WSE Werken Sociale Economie : erkenning voor 225 VTE (110142)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
ISO13485, GMP, FSSC22000, ISO9001

Commissaris van de rekeningen

FREDDY CALUWAERTS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 3

  • Achterhoefweg 37 2870 - PUURS-SINT-AMANDS
  • 2870 - PUURS-SINT-AMANDS
  • Wolfstraat 12

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy