Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Dries Roelant Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JEF GROFFEN Man Voorzitter
VICTOR COOLS Man Schatbewaarder
KELLY THYSSEN Vrouw Secretaris
ANNELIEN VAN SYPE Vrouw Bestuurder
CHARLOTTE VERHOEVEN Vrouw Bestuurder
JOHAN GROFFEN Man Bestuurder
TIM VAN EECKHOVEN Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

Gekkoo Woensdagbende: speelwerking en workshopreeksen op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar. Voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Gekkoo Speelpleinbende: speelwerking tijdens de krokus-, paas-, zomer-, en herfstvakantie. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gekkoo Kampbende: themakampen met of zonder overnachting tijdens schoolvakanties in Vlaanderen en het buitenland. Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. Ook kleuters vanaf 3 jaar kunnen bij ons terecht, en voor kinderen en jongeren met bijzondere uitdagingen hebben wij enkele kampen met begeleiding op maat. Gekkoo Vrijwilligersbende: geëngageerde jongeren laten we groeien tot topanimatoren. Gekkoo Spelbus: rijdende bibliotheek waar je kwalitatief en duurzaam speelgoed voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar kan ontlenen. De Spelbus staat elke week op verschillende plaatsen in Antwerpen. Gekkoo Verblijven: twee jeugdverblijven in Brecht en Bornem, midden in de natuur, ideaal om te huren voor een verblijf met je school, vereniging, club of vriendengroep.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Kindervreugd werd in 1937 opgericht door stichters Melithon De Vries, Jos Goyvaerts en Flor Mielants, onder de toenmalige schepen voor Onderwijs, Mathilde Schroyens. Tot 2006 werden er naast vakantiekampen of ‘vakantiekoloniën’ en speelpleinen, ook sportactiviteiten en culturele ateliers georganiseerd. In de schoot van het Antwerpse stedelijk onderwijs organiseerde Kindervreugd duizenden activiteiten voor de Antwerpse jeugd, ook voor die kinderen die het thuis wat moeilijker hadden, en die vaak maar weinig kansen kregen om een leuke en gezonde vrije tijd door te brengen. In 2006 sloeg de vereniging voorgoed een nieuw pad in. Kindervreugd verzelfstandigde en de banden met stad en onderwijs werden losser. Als onafhankelijke vzw kreeg Kindervreugd voortaan subsidies voor het organiseren van speelpleinen en jeugdvakanties. De sport- en culturele ateliers werden ondergebracht in aparte vzw’s: Jespo vzw en Kavka vzw. In 2017 vierde Kindervreugd haar 80ste verjaardag. Een mijlpaal en een moment waarop we voelden dat het tijd was voor verandering. De stad verandert en groeit. Haar inwoners verjongen, hun noden zijn anders dan vroeger. Daarom kozen we niet alleen voor een nieuwe naam maar hebben we hard gewerkt aan een vernieuwd aanbod. De nood aan zinvol en veilig speelplezier voor kinderen en jongeren blijft, daar blijven we garant voor staan. Dat kan alleen maar door de tomeloze inzet en ervaring van onze honderden vrijwillige begeleiders. Zij waren én blijven het kloppend hart van ons kwalitatief vrijetijdsaanbod. Samen met hen willen we het verschil maken voor kinderen en jongeren. Gekkoo en zijn bendes staan voor meer dan opvang en plezier.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk
Formaat Federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen

Erkenningen

Naam
Jeugdwerkpartner Stad Antwerpen

Commissaris van de rekeningen

MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy