Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 39
2018 39
2017 39

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Alex Jaucot Directeur Man
Ludo Van den Kerckhove Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ALAIN DE CLERCQ Man Bestuurder
ALEX JAUCOT Man Bestuurder
ANTOON VERCRUYSSE Man Bestuurder
FRANCOISE PORTAELS Vrouw Bestuurder
GUIDO KNOPS Man Bestuurder
HANS DE BEENHOUWER Man Bestuurder
JOANNUS PETRUS SCHENKELAARS Man Bestuurder
JOOST JACQUES BENOIT Man Bestuurder
STEVEN OSAER Man Bestuurder
XAVIER FRANCOIS MYRI ORTEGAT Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

3

Kernactiviteiten

Een verschil maken in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en andere infectieziektes zoals leishmaniasis is haar missie. Dit doet ze door gezondheidszorg mogelijk te maken aan de hand van opleiding, onderzoek en gerichte medische acties. Maar ook door de bevolking te sensibiliseren en informeren, de re-integratie van patiënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle nodige middelen aanwezig zijn om ons doel te bereiken

Actiegebied

  • Internationaal
  • Nationaal

Geschiedenis

Damiaanactie werd opgericht in 1964, maar we dagen onszelf keer op keer uit om met een frisse blik naar onze werking te kijken. Het humanitair werk van pioniers als Damiaan, Frans Hemerijkx, Claire Vellut en Raoul Follereau blijft hierbij een inspiratiebron.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Andere netwerken Er is de samenwerking met de Ministeries van Volksgezondheid in de projectlanden Ook de inbreng van de WGO mag niet onderschat worden en er is tevens de materiële en financiële hulp vanwege bilaterale programma's, de Wereldbank, GDF en GFATM.
Europese netwerken DA is niet de enige organisatie die een bijdrage levert tot de strijd tegen lepra en tuberculose. Er is de samenwerking met ILEP Op vlak van tuberculosebestrijding
Coprogram/Acodev Federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking
Belgische netwerken DA beschikt in België over een sterk onderbouwd vrijwilligersnetwerk. DA houdt enerzijds rekening met de individuele wensen en anderzijds met soepele structuren waarbinnen het individu zich goed voelt.

Erkenningen

Naam
Koninklijke titel

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

Bron: RSZ


Extra documenten


U vindt meer info over deze organisatie op NGO-Openboek : deze site bevat de gegevens van 106 erkende Belgische NGO's voor ontwikkelingssamenwerking die lid zijn van NGO-Federatie en/of ACODEV. 

 

logo-button_square_100x38.jpg

Cookie policy