Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Droomfonds Don Bosco

Beschrijving

Speelpleinwerking organiseren en de animatoren daartoe de nodige vorming geven, dat kost geld. Met de trend van dalende subsidies komen deze werkingen onder druk te staan. Alle betrokkenen op deze speelpleinwerkingen zijn mensen die met hart en ziel, én volledig vrijwillig, het beste van zichzelf geven om kinderen en jongeren een zinvolle en fijne vakantie aan te bieden. Tegelijk bevat elke speelpleinwerking een ongelofelijk sterke impuls naar jongeren toe om hun eigen grenzen te verleggen, hun talenten te ontdekken, te werken aan hun competenties, en zo veel meer. Droomfonds Don Bosco wil deze werkingen dan ook – zoveel als het kan – mee ondersteunen. Dit vanuit de overtuiging van zij onze beste garantie zijn op een betere toekomst.

Doel

Droomfonds Don Bosco zamelt financiële middelen in voor speelpleinen en vakantiewerkingen van Don Bosco in Vlaanderen en in de rest van de wereld. Jaarlijks zetten ongeveer 950 vrijwilligers zich met hart en ziel in op een speelplein of vakantiewerking van Don Bosco in Vlaanderen. Wereldwijd zijn er 1.929 speelpleinwerkingen van Don Bosco, waar 793.876 kinderen en jongeren onder leiding staan van 41.787 animatoren. Ze slagen er ieder jaar weer in om alle kinderen de kans te geven om de zomer van hun leven te beleven. Van die animatoren gaat een speelse kracht uit en hun enthousiasme doet wonderen. Don Bosco speelpleinen en vakantiewerkingen staan echter voor financieel moeilijke tijden. Daardoor is het steeds moeilijker voor die jongeren om zich vrijwillig te blijven inzetten. Droomfonds Don Bosco wil hun enthousiasme stimuleren, de speelpleinen ondersteunen en zorgen voor voldoende spelmateriaal voor ieder kind.

Cookie policy