Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Oog voor mantelzorg

Beschrijving

Voor wat de medicatie betreft hebben deze patiënten een grote kans op zowel overdosering als onderdosering. Gezien de huidige beleidscontext waarin bepleit wordt dat personen met dementie veel langer in de thuiszorg of eerste lijn verblijven, is het aangewezen de farmacotherapie te bewaken.. De huisapotheker heeft in deze een belangrijke opdracht te vervullen. Door zijn laagdrempeligheid en toegankelijkheid, hebben de apothekers een vertrouwensrelatie met hun patiënten en hun mantelzorgers, kennen ze de medicatie van hun patiënten, beschikken ze over het (gedeeld) farmaceutisch dossier, hebben de nodige farmaceutische kennis en de software om een kwalitatief medicatieschema op te stellen. Daarenboven kan de huisapotheker (officina-apotheker) een belangrijke rol spelen in het oppikken van alarmsignalen van de mantelzorger. In de apotheken is er vandaag een aparte ruimte voor vertrouwelijk gesprek (adviesfunctie!) beschikbaar. Apothekers en huisartsen kunnen hun dienstverlening binnen medisch-farmaceutisch overleg (MFO) met elkaar afstemmen. Afspraken rond het gebruik en het verstandig omgaan met pschychofarmaca en benzodiazepines bij dementie dienen gemaakt te worden volgens evidence based richtlijnen. Verder zal worden ingezet op het werken naar een elektronisch beschikbaar "eerstelijns-kennispakket dementie" voor apothekers dat aandacht heeft voor de opmaak van een medicatieschema en mogelijke hulpmiddelen om dit schema bruikbaar en leesbaar te maken én dat kan geïntegreerd worden binnen de apotheeksoftware.

Doel

Farmaceutische zorg uittekenen voor apothekers en artsen in relatie tot een beter afgestemde zorg voor mensen met dementie

Cookie policy