Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Campagne Vergeet dementie. Onthou mens

Beschrijving

Eerstelijnsprofessionals komen vanuit hun werking vaak in contact met mantelzorgers. Ze kunnen dan ook ondersteunen waar nodig, een belangrijke signaalfunctie opnemen in het detecteren van noden van mantelzorgers en eventueel doorverwijzen. Met dit project zetten we in op het versterken van de verbinding tussen mantelzorgers en professionals. Om dit te realiseren ontwikkelen we een handige toolkit met bijhorende training zodat de eerstelijnsprofessionals de nodige handvatten krijgen om de verbinding met de mantelzorger te versterken. Anderzijds willen we ook op niveau van het beleid binnen organisaties sensibiliseren rond de thematiek door een leidraad uit te werken die de nodige handvatten aanreikt om binnen organisaties een visie en beleid hierrond uit te tekenen.

Doel

In het licht van de vergrijzing zet het beleid in op vermaatschappelijking van de zorg, en daarom ook op mantelzorg. De draagkracht van de mantelzorgers kent echter zijn grenzen. Inzetten op een sterkere band mantelzorgers-professionals

Cookie policy