Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Educacontainer

Beschrijving

Uitbreiding van ons buitenhuis aanbod met laagdrempelige toeleiding. Twee zaterdagnamiddagen per maand worden in een beurtrolsysteem 20/28 BiJeVa-kinderen, telkens verdeeld in 4 leeftijdsgroepen, door onze vrijwillig(st)ers van dienst om 12.30 uur thuis opgehaald en naar onze educacontainer gebracht. Om 18.00uur worden zij terug naar huis gevoerd. Het vijf uur durende verblijf buitenshuis heeft als doel zich met de kinderen op een of andere wijze met hun kansrijk opgroeien bezig te houden in alweer een andere omgeving, de educacontainer. De deelname is gratis! Wij zijn een erkend goed doel en reiken fiscale attesten uit waarmee schenkers van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kunnen maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift. http://www.bijeva.be/educacontainers.pdf

Doel

Kinderen van 6 t.e.m. 13 jaar die in armoede opgroeien kind laten zijn in hun wereld 'de speelwereld' en contact met leeftijdsgenootjes uitbreiden.

Cookie policy