Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Bijstaan ouders

Beschrijving

Negen services in thuismilieu: 1. Ruime telefonische bereikbaarheid. 2. Vriendschappelijke huisbezoeken waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en compassionele ontferming centraal staan om dichtbij en levensbreed dingen mogelijk te maken. 3. Informatie en advies geven. 4. Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg ingevolge radicale en ondoorzichtige ingrepen, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting. 5. Administratieve beslommeringen in orde brengen. 6. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan of gebruik te maken van regelingen en voorzieningen. 7. Onmiddellijke dienstverlening zoals voedselpakketten leveren; vervangen van versleten kledij en schoeisel; leveren meubelen, huisraad en fietsen; computer plaatsen of herstellen; kleine herstellingen aan (huur)woning laten uitvoeren; renteloos voorschieten huurwaarborg; financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager; het middelbaar en het hoger onderwijs. 8. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten. 9. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening. Wij zijn een erkend goed doel en reiken fiscale attesten uit waarmee schenkers van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kunnen maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

Doel

Dingen mogelijk maken vertrekkend vanuit de werkelijkheid op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en compassionele ontferming centraal staan, gericht op het verminderen van stress en zonder het voeren van de eigen regie over haar of zijn leven onnodig te belemmeren of te hinderen. Bijdragen aan zelf keuzen maken rekening houdend met hoe diep ze in de put zitten en hun mogelijkheden.

Cookie policy