Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Activiteiten aanbieden om veerkracht aan te scherpen

Beschrijving

Al deze activiteiten zijn telkens een stap in het bewustwordings- en groeiproces van hoogsensitieve volwassenen en kinderen, om beter met hun hoogsensitiviteit te leren omgaan. Op die manier verhoogt hun veerkracht, algemeen welzijn en zelfredzaamheid. De lezingen bieden informatie: psycho-educatie De cursussen empoweren en bieden meer diepgaande psycho-educatie. Op de HSP-Praatkaffees wisselen de deelnemers ervaringen en tips uit onder begeleiding van vrijwillige moderatoren. Deze HSP-Praatkaffees hebben tevens een zelfhulp-functie. Op de kinderkampen worden kinderen in hun kracht gezet, door de nadruk te leggen op hun talenten, het ontwikkelen ervan te bevorderen, en een persoonlijke benadering te bieden in kleine groepjes. Info: www.hspvlaanderen.be

Doel

HSP Vlaanderen biedt lezingen, cursussen, HSP-Praatkaffees en Kinderkampen aan. Wij streven ernaar om hoogsensitieve personen te empoweren zodat ze beter zijn opgewassen tegen de extra uitdagingen die het leven in onze complexe maatschappij met zich meebrengt.

Cookie policy