Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Sociaal -artistiek werk met mensen in armoede

Beschrijving

1. De mensen van de Schakel maakten hun eigen film ‘Quartier Brabant Wijk Stories’ , waarbij zij de kijker meenemen in hun levensverhalen en dromen in deze superdiverse wijk. 2. Buurthuis Bonnevie maakte de film 'Le parti du rêve de logement' . Het fictieve verhaal is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van bewoners en werkers en speelt zich af in Molenbeek. Zij acteren ook zelf in de film. De huisvestingsproblemen van de personages leiden ertoe dat ze hun eigen Partij voor Recht op Huisvesting voor allen oprichten. 3. De Buurtwinkel maakte met de leden van de Groep Change Anneessens de film 'Jeu de Loi - Ganzenspel' die de ongelijkheden op de woningmarkt aanklaagt, waardoor mensen met de laagste inkomens enkel nog terecht kunnen in te dure woningen van slechte kwaliteit. 4. De Vrienden van het Huizeke werkten met moeders van schoolgaande kinderen in hun film 'Dat de stemmen gehoord worden' rond de onderwijskloof en het belang van brugfiguren aan de schoolpoort. 5. Ara werkt met dak- en thuisloze mensen en zet artistieke technieken in als houtateliers, naai-ateliers en het zangkoor 'Choux de Bruxelles'. En in een laagdrempelige praatgroep in het dagcentrum Hobo brengen mensen de drempels in kaart die ze ondervinden in hun moeilijke zoektocht om aan de dakloosheid te ontsnappen en een nieuwe woning te vinden.

Doel

De Brusselse armoedeverenigingen werken met zeer kwetsbare mensen die dakloos zijn, op staat leven of verblijven in onthaalcentra. Voor deze doelgroepen is het belangrijk om gepaste methodieken te gebruiken om hen 'aan het woord te laten'. Daarom kiezen we vaak voor allerhande artistieke werkvormen, die kansen scheppen op ontmoeting en dialoog. Onder meer via het medium 'film' krijgen onze mensen beeld en stem om getuigenis af te leggen rond het leven in armoede en concrete oplossingen voor te stellen. De films worden wijd en zijd vertoond op filmfestivals, in scholen , bij vormingen, etc .... De voorstellingen worden ingeleid door de acteurs zelf en in nabesprekingen krijgt het publiek de kans om met hen uit te wisselen rond maatschappelijke thema's als wonen, onderwijs, samenleven in diversiteit, .... Onze verenigingen wensen hun filmprojecten in de toekomst verder te zetten en broeden plannen en ideeën uit om samen met de mensen in armoede nieuwe films te maken in 2019 en 2020.

Cookie policy