Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Lokaal sociaal beleid in 1000 Brussel

Beschrijving

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werd samen met de mensen in armoede een memorandum opgesteld met 4 eisen voor betere lokale armoedebestrijding. Alle politieke partijen kregen een bezoek waarbij onze eisen en oplossingen werden besproken. Dit traject werd plenair besloten in het Brussels Armoededebat, waarbij de verschillende partijen engagementen onderschreven voor de nieuwe legislatuur. Het BPA en verenigingen proberen via dialoogtafels met mensen in armoede en de nieuwe gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen , verder te wegen op de armoedebestrijding in de Stad Brussel. We voeren politiek acties rond : 1. betaalbaar wonen voor iedereen 2. omkadering van tijdelijke bezetting in de strijd tegen leegstand en dakloosheid 3. schoolpoortwerk en ouderbetrokkenheid in het onderwijs 4. dringende medische hulp aan mensen zonder papieren

Doel

Mensen in armoede gaan in dialoog met de bestuurders van de Stad en het OCMW om te wegen op het lokaal sociaal beleid.

Cookie policy