Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Forum van innovatie en onderwijs.

Beschrijving

De algemene doelstelling van Tutorat is jongeren die moeilijkheden hebben op school te helpen, maar ook om hen de smaak terug te geven om te leren en een toekomstproject te (re)creëren. Om dit te verwezenlijken hebben studenten van de ULB en verschillende hogescholen in Brussel zich geëngageerd om minstens wekelijks een groepje van 3 tot 8 vrijwillige leerlingen te steunen. Deze ondersteuning is gratis. De ondersteuning is vakoverschrijdend in de lagere school en per vak in de secundaire school, en gaat door in de scholen zelf op het einde van de namiddag. De tutors worden gerekruteerd, opgeleid, omkaderd en gecompenseerd door Schola ULB. Elke gastonderwijsinstelling kiest een projectverantwoordelijke vanuit haar pedagogische team. Hij/zij zal zorgen voor de administratieve kant en verzorgt de communicatie tussen de tutors en de onderwijzers. Het vaste team van Schola ULB is in continu contact met de tutors en de scholen. Het project wordt elk semester geëvalueerd door leerlingen, hun leerkrachten, de coördinators en de tutors. Eind 2015 heeft het Tutorat programma de hernieuwde steun gekregen van het Venture Philantrophy fonds van de Koning Boudewijnstichting. Deze samenwerking zal toestaan een langdurig ontwikkelingsplan op te stellen van het project en een algemeen communicatieplan voor de komende 5 jaar te ontwikkelen.

Doel

Concreter zijn de doelstellingen van Tutorat de volgende: -Vechten tegen het vroegtijdig afhaken op school -Leerlingen ondersteunen op het pad naar het kennen, kunnen en worden. -Leerlingen helpen om zich te verzoenen met de school en hun zelfvertrouwen terug te vinden. -In de lagere school de transitie naar het secundair vergemakkelijken door de basiscompetenties te verstevigen (lezen, schrijven,rekenen) en werkmethodes voor te stellen. -Het samenleven en de integratie van de allerzwaksten bevorderen. Vanuit deze ambitie is het programma Tutorat ook de gelegenheid voor de scholen om zich open te stellen voor de buitenwereld en een "gettovorming" te voorkomen, die uitstraalt van instellingen die verzwakte socio-economische groeperingen opvangen. Met andere woorden; het gaat om minderbedeelden voor te trekken om zo eerlijkere kansen te creëren.

Cookie policy