Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

werkgroepen, regiovergaderingen en contactdagen

Beschrijving

werkgroepen komen altijd samen rond een thema zoals cultuur, toerisme, thuiszorg of jeugd. lokale ADR-groepen en/of individuele vrijwilligers werken er rond dit thema. regiovergaderingen zijn bijeenkomsten van een regio waarbij lokale groepen in die regio ervaringen en expertise uitwisselen. De contactdag wordt jaarlijks georganiseerd met als doel zo veel mogelijk ADR-groepen bij elkaar te krijgen. Er worden workshops georganiseerd en er is tijd om te netwerken.

Doel

Verschillende lokale ADR-groepen samenbrengen per thema of regio om expertise en ervaring te delen en samenwerkingen aan te moedigen. Binnen de werkgroepen worden de vrijwilligers(groepen) ook ondersteund door ADR om acties op poten te zetten.

Cookie policy