Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

JUMP

Beschrijving

Concreet is Jump een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongvolwassenen. Elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 14:00 uur en 19:00 uur is de inloopruimte in Kavka Oudaan open. We bieden een warme en veilige plek waar iedereen erkenning, kansen en steun krijgt, zichzelf mag zijn en zich kan verbinden met anderen, met de samenleving in haar geheel en al haar voorzieningen. Jongeren die zoeken naar een warme plek om te chillen, iets te eten, te douchen, een computer te gebruiken … kunnen die vinden bij het inloophuis. Daarnaast bieden de medewerkers ook een luisterend oor. Jump verbindt haar bezoekers met de juiste organisaties en verwijst door als er nood is aan intensievere hulp- of zorgverlening. We blijven actief zoeken naar partnerorganisaties die begeleiding aanbieden.

Doel

We willen thuisloosheid bij jongvolwassenen de wereld uit helpen, dan moeten we ook de onderliggende oorzaken daarvan aanpakken. Jump ontstond vanuit het collectief Mind The Gap en versterkt de structurele preventie daarrond. Het project zet in op vroege interventie bij jongeren die het risico lopen thuisloos te worden.

Cookie policy