Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

G100 - Mensen in en nabij armoede aan het woord

Beschrijving

Om de stem van mensen die leven in en nabij armoede nog sterker te laten klinken, organiseert T'ANtWOORD in samenwerking met 10 lokale partners een G100, waar mensen die leven in en nabij armoede hun ideeën en voorstellen kunnen formuleren en zo hun stem laten horen. Na een brede bevraging bij voornamelijk mensen die leven in en nabij armoede bakenen we het gespreksthema af, om vervolgens hierover in gesprek te gaan met 100 inwoners van Turnhout. Deze bijeenkomsten bieden de gelegenheid om een veelheid aan ideeën en voorstellen te formuleren, die we dan vertalen naar concrete lokale beleidsvoorstellen in functie van armoedebestrijding. Vervolgens starten we dialoogtrajecten op met het lokale beleid. Met dit initiatief willen wij een brug slaan tussen mensen die leven in armoede en het lokale beleid.

Doel

- Structurele armoedebestrijding - Participatief traject - Lokale beleidsaanbevelingen in functie van armoedebestrijding

Cookie policy