Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Mobiel buurtrestaurant

Beschrijving

Via ons mobiel buurtrestaurant maken we gezonde, goedkope maaltijden toegankelijk voor mensen in armoede en andere kwetsbare situaties. Met een volledig uitgeruste bakfiets strijken we wekelijks neer in 4 kwetsbare buurten van Turnhout. Ons aanbod bestaat uit betaalbare meeneemmaaltijden, die bereid worden met voedseloverschotten en gemaakt worden voor én door mensen in kwetsbare situaties. Het mobiel buurtrestaurant is echter veel meer dan materiële hulpverlening. Met dit concept zetten we in op het zoeken, vinden en bereiken van mensen in armoede en het creëren van ontmoeting. Mensen in armoede leven vaak in sociaal isolement en hebben moeilijker toegang tot zorg en andere dienstverlening. De ontmoeting die ontstaat - zowel met medewerkers en vrijwilligers van T'ANtWOORD als met andere klanten van het mobiel buurtrestaurant - wordt aangegrepen om naar mensen te luisteren en in te spelen op hun vragen, noden en behoeften. Dit doen we via informatiedeling, doorverwijzing naar bestaande dienstverlening, toeleiding naar buurtwerkingen en ontmoetingsruimtes, ... Op deze manier vergroten we de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van mensen in armoede, zetten we in op sociale cohesie en buigen we voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding. Samen met het mobiel buurtrestaurant reist er een Rap op Stapkantoor mee. Via dit aanvullend aanbod kan er ingespeeld worden op de nood/vraag om op een laagdrempelige en betaalbare manier te kunnen buiten komen en zo uit hun isolement te treden. Dit mobiel buurtrestaurant vormt een aanvulling op de bestaande ontmoetingsruimte van T'ANtWOORD en ons buurtrestaurant 'tHERT, gevestigd in de Otterstraat in Turnhout. We bemannen dit mobiel buurtrestaurant steeds in duo: een opbouwwerker, samen met een ervaringsdrager in armoede.

Doel

- armoedebestrijding - outreachend bereiken van mensen die leven in en nabij armoede - verbinding en sociale cohesie op buurtniveau

Cookie policy