Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Buurtrestaurant 'tHERT

Beschrijving

Vier dagen per week biedt buurtrestaurant 'tHERT gezonde, betaalbare maaltijden aan, met liefde bereid door een ijverige vrijwilligersploeg. Ons buurtrestaurant verenigt mensen die leven in en nabij armoede, maar is ook toegankelijk voor mensen zonder armoede-ervaring. Mensen krijgen de kans om elkaar te ontmoeten, om hun zorgen even opzij te zetten of er net over te praten met anderen. Naast een plaats van ontmoeting en verbinding tussen de Turnhoutenaren vormt de werking van ’tHERT ook een goed outreachend middel om mensen in armoede te bereiken en betrekken in het verenigingswerk van T’ANtWOORD. Onze vrijwilligersploeg bestaat voornamelijk uit mensen die ervaringsdrager zijn in armoede en/of leven in kwetsbare situaties.

Doel

- Armoedebestrijding - Doorbreken van sociaal isolement - Inzetten op empowerment, zinvolle dagbesteding en activering - Toegankelijk maken van betaalbare, gezonde maaltijden

Cookie policy