Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Faciliteren van concrete onderzoeksprojecten aan de KU Leuven

Beschrijving

Het laboratorium Neurobiologie van de KU Leuven plant, met de cofinanciering bekomen van “ALS Fonds Vlaanderen ”, 3 onderzoekslijnen uit te bouwen: het ontwikkelen van nanobodies voor de behandeling van ALS, onderzoek naar het mechanisme van factoren die een rol spelen in het ontstaan van sporadische ALS, en het begrijpen van de pathogenese van C9orf72-geïnduceerde ALS.

Doel

Het afgelopen jaar werd intens voorbereidend werk geleverd in het project rond nanobodies. Nanobodies zijn kleine stukjes van de afweerlichamen die in natuurlijke omstandigheden aangemaakt worden door kameelachtigen en haaien. Ze hebben het voordeel om bijzonder stabiel te zijn, kunnen gemakkelijk geproduceerd worden, en kunnen niet alleen op zichzelf gebruikt worden maar ook tot expressie gebracht worden door gebruik te maken van virale vectoren. In samenwerking met het Switch-laboratorium van de KU Leuven en met de nanobodyfaciliteit van het VIB (waar kameelachtigen worden gebruikt om zo’n antilichamen te produceren), werd in het laboratorium een nanobody gegenereerd tegen SOD1, een eiwit dat ALS kan veroorzaken als het erfelijke afwijkingen in zijn aminozuurvolgorde vertoont. Het effect van het tot expressie brengen van het nanobody werd in een reeks van voorbereidende experimenten bestudeerd in celculturen in proefschaaltjes en in zebravissen. Het had in beide gevallen erg bemoedigende effecten. (Prof. dr. Wim Robberecht, vice-rector en hoofd neurologie aan de KU Leuven)

Cookie policy