Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Signaalfunctie en beweging

Beschrijving

Vanuit de hulpverlening aanbevelingen formuleren aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verhogen, en samen met andere maatschappelijke actoren vorm geven aan een sociale beweging die, in dialoog met de andere actoren uit de jeugdhulpverlening, de juiste omstandigheden creëert waarin jongeren zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen.

Doel

TEJO wil de aandacht vestigen op een attitudebewustwording in de omgang met jongeren met meer ruimte en positieve aandacht voor hen.

Cookie policy