Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Moeder en Kind weekend

Beschrijving

Alleenstaande vluchtelingenvrouwen met kinderen vormen een specifiek kwetsbare groep binnen de huidige vluchtelingenstroom. Een leven als alleenstaande ouder is bijzonder zwaar. Daarenboven hebben deze vrouwen vaak te maken met onzekerheid inzake hun asielprocedure, moeten ze een leven opbouwen in een andere cultuur en eveneens binnen deze cultuur hun kinderen opvoeden. Om deze redenen, willen we graag specifiek deze doelgroep een ontspannend weekend aanbieden. We streven om dit jaarlijks te organiseren, maar wegens beperkte financiële middelen en beschikbaar personeel, ligt de frequentie nu eenmaal in anderhalf jaar. Onze basismotivatie is onze christelijke liefde voor de medemens in nood. We hebben het weekend twee maal eerder kunnen organiseren (okt. 2015 en mrt. 2016). De zeer positieve reacties van vrouwen, kinderen en vrijwilligers maken dat we dit in de toekomst willen blijven doen.

Doel

Moeder en Kind weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en hun kinderen. Van vrijdagnamiddag tot en met zondag namiddag. Even weg zijn uit de dagelijkse zorgen. Ervaren dat je naast moeder ook vrouw bent. En dat je als kind even weg bent uit de grote dosis stress waar je vaak mee te maken hebt. We willen dat het weekend hen die nodige boost geeft om in het gewone leven er opnieuw tegenaan te kunnen. Dat dit alles hun weerbaarheid en zelfredzaamheid verhoogt en dat het bijdraagt aan de uitbreiding van hun sociale netwerk. We beogen dat Vlaamse vrouwen na het weekend contact met vluchtelingengezinnen blijven houden om zo een steun te kunnen zijn voor hen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als buddy bij onze organisatie. Om dit buddy-zijn te bevorderen en ondersteunen, voorziet Gave Veste vzw na het weekend een terugkomdag voor de vrouwen, kinderen en betrokken vrijwilligers. Veel vrijwilligers hadden tot voor het weekend geen persoonlijk contact met vluchtelingen. Tijdens het weekend leren zij deze vrouwen kennen van vrouw tot vrouw in een ontspannen sfeer. Zo wordt integratie en solidariteit bevordert.

Cookie policy