Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Iedereen gezondheidsvaardig!

Beschrijving

‘Iedereen gezondheidsvaardig! Wijkgerichte workshops als brug tussen kwetsbare groepen en eerstelijnsactoren’ is een project van Kenniscentrum ARhus in Roeselare en !Drops, Open School, Stad Roeselare, Logo Midden-West-Vlaanderen en AZ Delta. Het project loopt van september 2019 tot juni 2021. Het opzet is om wijkgerichte workshopreeksen te organiseren in Roeselare, gericht naar kwetsbare groepen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden. De grote sterkte van het project is dat kennisdeling centraal staat: de workshops worden vormgegeven i.s.m. de mensen zelf, een sleutelfiguur uit de wijk en enkele eerstelijnsactoren uit de wijk. Zo kunnen we heel specifiek werken op de zorgnoden die leven en hopen we op een duurzaam resultaat.

Doel

Wijkgerichte workshops als brug tussen kwetsbare groepen en eerstelijnsactoren. Kennisdeling staat centraal. De workshops worden vormgegeven i.s.m. de mensen zelf waardoor we kunnen werken op de zorgnoden die leven en hopen we op een duurzaam resultaat.

Cookie policy