Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Het stimuleren van STEM gerelateerde projecten ter ontwikkeling van de kansarme jeugd.

Beschrijving

Wist je dat…? ...meer dan 1 op de 10 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. ...in het laatste jaar van het secundair onderwijs 71% van de leerlingen met een buitenlandse nationaliteit één of meerdere jaren vertraging heeft opgelopen. ...jongeren met een buitenlandse nationaliteit of een niet-Nederlandse thuistaal veel vaker het secundair onderwijs verlaten zonder diploma. ...er recentelijk meer dan 12.500 kinderen uit Oekraïne in het Belgisch onderwijs zijn. ...wij ons bij Merdeka Tribe inzetten voor de voornamelijk kwetsbare groep jongeren. Om hun met behulp van bewustwording en kennismaking met STEM veerkrachtiger, competent en zelfbewust te maken, zodat ook zij kunnen genieten van gelijkwaardige kansen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen binnen de samenleving. ... slechts 8% van het technisch personeel jonger dan 30 jaar is en bijna 60% tussen de 40 en 65 jaar is. Er is de laatste decennia een tekort aan afgestudeerden in de richtingen STEAM, mede dankzij een zeer snelle technologische ontwikkelende wereld met een slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, en vergrijzing binnen de STEM branche. Het tekort is ook duidelijk te zien aan de lijst van knelpuntberoepen die elk jaar gepubliceerd wordt door het VDAB. Overigens is er weinig tot geen diversiteit binnen deze branche. Merdeka Tribe vzw wil daarom een belangrijke bijdrage leveren aan: · het bereiken van een inclusieve samenleving, waarin een ieder gelijkwaardige kansen heeft (ook de kansarmen). · Een gezonde arbeidsmarkt, waarbij er voldoende kader is voor alle sectoren en dus ook voor de STEM industrie. Dit zal zij doen door het uitvoeren van verscheidene projecten zoals het uitvoeren van infosessies op scholen, excursies naar bedrijven binnen de STEM branche, bewustwordingscampagnes, het verzorgen van trainingen, het produceren van (digitaal) informatiemateriaal en het bewerkstelligen van een effectieve verbinding met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Het is in dit kader dat wij van Merdeka Tribe vragen om financiële ondersteuning of samenwerking, in elke hoedanigheid.

Doel

Het doel van de Merdeka Tribe vzw is om met behulp van bewustwording en kennismaking met STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) de voornamelijk kwetsbare groep jongeren veerkrachtiger, competent en zelfbewust te maken, zodat ook zij kunnen genieten van gelijkwaardige kansen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen binnen de samenleving.

Cookie policy